Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-1

När (han) sände

2 Mosebok 13:17 ­ 14:8

Och jag skall göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag skall förhärliga mig på farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är HERREN." Och de gjorde så. 

2 Mos 14:4 SFB

Varför för den Evige oss in i stora svårigheter?

När Israels söner och döttrar hade lämnat Egypten hade farao gett dem tillstånd att fira högtid och sedan komma tillbaka. Men det var inte tillräckligt för den Evige. Han ville befria folket från faraos auktoritet genom att döda honom i havet. När farao väl var död skulle det inte längre finnas någon ägare över deras själar som slavar. Det Eviges plan var alltså inte bara att låta Israels söner och döttrar gå ut i öknen för att fira högtid och sedan komma tillbaka till slaveriet, utan skapa en juridiskt rättfärdig grund för att de skulle kunna bli befriade från farao för alltid. Om farao dog skulle Israels barn inte vara otrogna sin ägare om de flydde. Genom faraos död skapades en fullständig frihet.

Dessutom hade den Evige i sinnet att förstöra faraos hela armé som hade skadat Israels söner och döttrar så mycket och han valde att göra det genom ett mäktigt under, dela havet och låta dem drunkna för alltid. Detta skulle bli en oerhörd manifestation av hans frälsande makt och han ville att Israels söner och döttrar skulle få se detta enorma mirakel.

Och för att detta väldiga under skulle kunna ske var den Evige tvungen att stärka faraos och hans tjänares hjärtan för att de skulle förfölja Israels söner i öknen. På så sätt låg den Evige bakom det som för Israels barn såg ut som en katastrof. Varför förde den Evige in Israels söner i denna stora svårighet? För att visa sin stora kraft. Ju större problemet är desto större under kommer att ske om vi vandrar med den Evige och lyder hans bud.

Det lär oss att den Evige kan skapa gränssituationer för att kunna göra under. När vi är i en liknande situation bör vi därför inte tappa fattningen utan tro på de löften som vi har från himlen och då kommer vi att se underbara saker.

Tappa inte hoppet om fienden kommer emot dig med hela sin kraft. Bli inte modfälld när du har havet framför dig och fienden bakom dig. Låt inte ditt hjärta tappa modet när allt verkar omöjligt. Lyft upp dina ögon och lita på Honom som har gett dig löftena som är dyrbarare än guld och handla enligt hans indikationer. Lyft upp din hand och gå igenom havet!

Shavua tov ­ god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner