Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-2

När (han) sände

2 Mosebok 14:9-14

När farao närmade sig, lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till HERREN

2 Mos 14:10 SFB

Hur ropar du till den Evige?

Israels folk fylldes av skräck när de såg egyptiernas armé komma efter dem. I sin rädsla ropade de till den Evige. Men deras rop var inte ett rop av tro för sedan vände de sig mot Moshè och anklagade honom för att han fört dem ut ur Egypten för att dö i öknen. Deras rop till den Evige gav inget positivt resultat i dem. Det var bara ett hopplöst rop av nöd och bitterhet. Denna typ av rop hjälper inte den som ropar. Trots att de denna gång blev hjälpta, uppfylldes deras ord senare och de dog i öknen för att de inte hade litat på den Evige.

Det finns en annan typ av rop, ett rop av tro, som vår fader Jaakov hade vid ett liknande tillfälle av nöd (se mannat 8-1). Det är bra att ropa till den Evige och uppenbara allt som finns i hjärtat av fruktan och ångest, men samtidigt är det viktigt att lita på att den Evige är god och att han önskar hjälpa dem som närmar sig honom, som det står skrivet i Hebreerbrevet 11:6: "Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." (SFB)

När du står mellan svärdet och väggen, ropa till den Evige i vetskapen om att han är god och att han inte vill dig något illa utan hjälpa dig. På så sätt kommer du att få rätt hjälp i rätt tid.

Må hans starka hand alltid leda dig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner