Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-3

När (han) sände

2 Mosebok 14:15-25 

Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom demŠMen när morgonväkten var inne, såg HERREN från pelaren av eld och moln ner på egyptiernas här och förvirrade den. 

2 Mos 14:19, 24 SFB

Vem var i molnstoden?

I denna text uppenbarar Torán att molnstoden var orsakad av en av den Allsmäktiges änglar. Vid ett annat tillfälle står det skrivet att den Evige gick framför dem i en molnstod (13:21). Vem var det då som var i molnstoden? Den Evige eller en ängel? Svaret är: båda delarna.

Den Evige är utanför denna skapelse. Han är varken en människa, en ängel eller en del av skapelsen. Han är mycket större än allt skapat. När han därför uppenbarar sig i denna skapelse gör han det genom olika personer eller saker som till viss grad kan representera honom. Hans kontakt med skapelsen går genom medlare. Han själv kan inte röra sig, inte fara upp eller ner eller vara närvarande på en plats och frånvarande en annan plats i skapelsen. Han är utanför skapelsen. Han är inte en del av denna värld. Han är inte heller en del av andevärlden. Han är utanför allt, bortom allt. Men samtidigt är han närvarande i allt, inte som varande en del av det skapade, utan en som vakar över allt och håller samman allt med sitt ord, utvärderar och styr allt enligt sitt syfte.

På så sätt kan han visa sin närvaro på ett mer konkret och klart sätt på olika platser, vid vissa tider och genom vissa personer och objekt. Men det betyder inte att han är begränsad till det, bara att han har valt att uppenbara sig genom dessa medier. Alla skapade saker uppenbarar något av hans sätt att vara, men inget skapat är han.

Men det finns sändebud och skapade objekt som på ett speciellt sätt uppenbarar hans närvaro och på ett direkt sätt ingriper i världshistorien i den Osynliges namn. En ängel är ett sändebud. Som vi sagt tidigare, representerar ett sändebud utsändaren, så när sändebudet handlar i utsändarens namn är det utsändaren som handlar. På så sätt måste vi förstå dessa texter.

När Toràn alltså säger att den Evige såg på egyptiernas här från pelaren var det ängeln som gjorde det som hans representant. Den Evige behöver inte se från molnstoden för hans blick är obegränsad och han är närvarande överallt. Men en ängel är begränsad och kan bara vara på en plats åt gången. Ängeln var i molnet och på så sätt var den Eviges uppenbarade närhet där genom hans representant.

På samma sätt kan vi inte blanda ihop en människa som blivit sänd av den Evige med den Osynlige själv. Den Evige är inte en människa och kan inte heller bli det. Men han kan uppenbara något av sin närhet genom en människa, men inte allt, för han är större än himlen och himlarnas himmel. När han uppenbarar sig genom Messias gör han det på ett begränsat sätt, trots att hela gudomlighetens fullhet nu bor i honom kroppsligen. Det är inte samma sak att bo som att vara. HaShem bor i Yeshua, men han är inte Yeshua. Yeshua representerar den Osynlige men han är inte den Osynlige. Genom att se den Osynliges representant kan man "se" den Osynlige. Den som har sett ett sändebud har sett utsändaren, men inte i hela hans härlighet. Ingen kan se den Allsmäktiges fulla uppenbarelse och leva. Han är för stor för att vi skall klara av det.

Må den Evige öppna våra sinnen så att vi förstår hans storhet.

Ljus och härlighet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner