Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-4

När (han) sände

2 Mosebok 14:26 – 15:26

Han sade: "Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

2 Mos 15:26 SFB

Är det möjligt att leva ett friskt liv?

Efter den underbara befrielsen i övergången av Sävhavet kom folket till Mará där det inte fanns dricksvatten. Den Evige gjorde ett under och det bittra vattnet blev sött. Han gav dem också ett mäktigt löfte om att leva i kroppslig hälsa utan att bli påverkad av sjukdomar.

Denna text visar oss att det finns ett intimt förhållande mellan att lyda buden och att bli beskyddad och helad från sjukdomar. Den Evige presenterar sig som ”din Läkare”, på hebreiska rofechaרפאך. Om Israels folk lyssnar noga på den Eviges röst och gör det som han anser vara rätt och lyder hans bud som gavs genom Moshé och håller hans stadgar som är svåra att förstå eftersom de inte har någon logisk förklaring, då har den Evige lovat att inte sända någon av de sjukdomar som folket hade sett och upplevt i Egypten.

Detta löfte gavs på ett kollektivt sätt till folket som enhet. Det betyder i första hand att den kollektiva lydnaden i folket kommer att orsaka ett övernaturligt skydd så att ingen i folket blir sjuk. Det innebär också att om folket inte lever i lydnad, kan dess medlemmar bli sjuka. Det betyder inte nödvändigtvis att om en son eller dotter till Israel blir sjuk beror det på personlig olydnad, trots att så kan vara fallet.

Men man kan också förstå löftet som något personligt, så att den individ som befinner sig inom ramen för förbundet med patriarkerna får ett himmelskt beskydd över sin kropp eftersom han lyder den Eviges röst och bud.

Dessa löften har blivit bekräftade och förstärkta genom Messias Jeshua som kom för att förnya förbundet med Israel och föra ut frälsningen till hedningarna. Alla som är i Messias, inklusive de utvalda bland folken, har därför rätten att få del av denna helande kraft.

I den judiska morgonbönen citeras denna vers varje dag. Det är en mäktig bekännelse och den som lyder och tror på detta löfte kan få del av dess mäktiga konsekvenser med ett liv i hälsa.

Må den Evige hjälpa oss att vara lydiga så att vi kan leva i hälsa alla dagar i livet och på så sätt förhärliga hans Namn och de löften som finns i hans Torá.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner