Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-5

När (han) sände

2 Mosebok 15:27 ­ 16:10

När de på sjätte dagen lagar till vad de har fört hem, skall det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag.

2 Mos 16:5 SFB

Varför skall man laga dubbelt så mycket mat den sjätte veckodagen?

Den Evige hade låtit folket bli hungrigt för att testa vad som fanns i deras hjärtan och för att sedan kunna göra dem gott med undret med det dagliga mannat från himlen (5 Mos 8:2-3, 16). I instruktionerna för mannat ingick även att hålla sabbaten. Sabbaten blev inte given vid Sinai utan i Edens lustgård till människan. Innan de kom till berget där Torán skulle ges i skrift, fick folket instruktioner om shabbat. De var tvungna att gå ut varje dag och samla ihop manna för att sedan laga till det enbart för den dagen. Men det fanns ett undantag, den sjätte dagen i varje vecka var de tvungna att samla ihop dubbelt så mycket för att kunna respektera sabbaten och inte arbeta med att samla in och laga mat på vilodagen.

Det lär oss att man inte skall skaffa mat eller laga mat på sabbaten. Den sjätte dagen i veckan är en förberedelsedag då man inte bara lagar mat för den dagen utan också allt som behövs för sabbaten. Denna princip gäller för alla Israels söner och döttrar och jag är övertygad om att det även gäller alla inympade från nationerna. En jude får inte äta mat på sabbaten som blivit tillagad på sabbaten.

Käre lärjunge till Jeshua, laga maten den sjätte veckodagen så att det också räcker till sabbaten. Det är lämpligt att göra så mycket att det räcker till tre festliga måltider under sabbaten, på kvällen, på dagen och på eftermiddagen. Dessa måltider bör vara varma. Den ickejude som vill följa judisk sed kan använda en timer som startar ugnen eller en elplatta innan mattiderna så att maten är varm när det skall ätas.

Enligt judisk lag, som härrör från den skrivna Torán, är det inte tillåtet att stänga av eller sätta på elström på sabbaten. Därför programmerar många judar elektriska apparater innan sabbaten för att inte bryta mot denna lag.

Stor välsignelse kommer över dem som håller sabbaten.

Frid från Tsion,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner