Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-7

När (han) sände

2 Mosebok 17:1-16

Då klagade folket på Mose och sade: "Ge oss vatten att dricka." Mose svarade dem: "Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni HERREN på prov?"

2 Mos 17:2 SFB

På vem klagade folket?

När en man som blivit sänd av den Evige utövar sin funktion representerar han den Evige. Det betyder att det man gör mot honom gör man mot den Evige. Allt knot mot den Eviges tjänare är knot mot den Evige.

Detta var en av de tio gånger som folket prövade den Evige och inte ville lyssna till hans röst (4 Mos 14:22). HaShem räknade knot mot Moshé som knot mot honom själv och det förde allvarliga konsekvenser med sig för dem som knotade. Det är inte samma sak att knota mot en granne som att knota mot en människa som har en auktoritetsställning. Uppror mot myndigheter är alltid riktat mot honom som har delegerat sin makt till människor.

Låt oss vara försiktiga när vi tänker eller talar mot dem som är satta på auktoritetsposter.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner