Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-2

Du skall befalla

2 Mosebok 28:13-30

Aron skall bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen, till en ständig påminnelse inför HERRENS ansikte. I domsskölden skall du lägga urim och tummim, så att de ligger på Arons hjärta när han går inför HERREN. Aron skall på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför HERRENS ansikte.

2 Mos 28:29-30 SFB

Vad finns på Översteprästens hjärta?

Texten om domsskölden visar att Israels söners namn finns på översteprästens hjärta. Varje gång som den Evige ser översteprästen ser han alla Israels söner. Översteprästen representerar hela nationen. Han är som en dörr och en väg mellan den Evige och folket och mellan folket och den Evige. Därför står det skrivet att han skall bära Israels söners dom på sitt hjärta. Det handlar inte bara om att förmedla budskap från den Evige till folket, utan också om det ansvar som översteprästen har inför den Evige. Det folket gör kommer över honom. Han är folket i den Eviges ögon. När han går in i helgedomen, går folket in i honom. Han är folkets representant inför HaShem.

Samma sak sker i himlen med den himmelske Översteprästen. Han bär på sitt hjärta inte bara namnen på Israels söner utan också ansvaret för deras synder. Messias är Israels folk i den Eviges ögon. När folket syndar måste han bära bördan och skulden för den synden. Den Evige ser folket genom honom och folket kan inte komma till den Evige utom genom honom. Han är vägen för att den Evige skall kunna komma till Israels folk och han är vägen för folket att kunna nå den Evige. Hans uppgift i himlen är livsviktig. Genom Messias kommer Israels söners och döttrars böner fram till den Osynlige.

Men vad händer då med de andra folken? Ber den himmelske översteprästen enbart för Israels söner och döttrar? Nej, Israel blev skapat för att vara en prästnation (2 Mos 19:6). Det innebär att Israel är kanalen mellan den Evige och de andra nationerna. Den funktion som översteprästen har för folket är samma som folket har för alla hednanationer. På så sätt  är alla folk representerade i den himmelske Översteprästen. När Israel blir välsignat kommer välsignelse över de andra nationerna. När Israel blir förbannat lider de andra nationerna av det.

I Psalm 67 står det skrivet: "För sångmästaren, med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, sela, så att man på jorden lär känna dina vägar, bland alla hednafolk din frälsning. Folken må tacka dig, Gud, alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla, ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud, alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda, och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom." (SFB)

Men Jeshuas himmelska översteprästtjänst når inte bara folket som grupp utan också varje enskild individ inom förbundets folk, inklusive de inympade från folken. Det faktum att det finns tolv namn på tolv stenar på bröstskölden lär oss att den Evige inte ser på folket enbart som en enda klump, utan beaktar varje individ personligt.

Det innebär också att ditt namn finns skrivet på den himmelska Översteprästens hjärta. Jeshua nämner ditt namn inför den Evige, som det står skrivet i Romarbrevet 8:34b "den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss." (SFB)

Käre lärjunge till Jeshua, gläd dig för att du har en representant i himlen som nämner ditt namn inför den Allsmäktige. Han glömmer dig inte, för du är inristad på hans hjärta som en stenristning som inte går att ta bort. Du är kollosalt värdefull, mer är en ädelsten som är infattad i ett flätverk av guld. Tack vare hans böner för dig kan du komma till Fadern. Han är din väg, din dörr och den som tar ansvaret för dina synder. Genom Jeshua blir du godtagen av Fadern. Utanför honom blir ingen godtagen.

Välsignad vare den Evige för att han med välbehag har tagit emot vår himmelske Översteprästs tjänst till förmån för Israels folk och nationerna!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner