Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-3

Du skall befalla

2 Mosebok 28:31-43

Aron skall bära denna kåpa när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför HERRENS ansikte och när han går ut, detta för att han inte skall dö. 

2 Mos 28:35 SFB

Vem kommer inte att dö?

Tjänsten i den jordiska helgedomen var oerhört viktig. Den Eviges närvaro var inte bara en underbar härlighet utan också en förtärande eld. Det är väldigt viktigt att veta hur man skall närma sig den Evige på ett rätt sätt för i hans närhet får det inte finnas någon synd. Synden bor inte i honom och den kan inte heller bo i hans närhet. De präster som därför tjänstgjorde i skuggbilden från himlen löpte risken att dö om de inte uppfyllde de regler för rätt uppförande som finns i den Eviges Hus. Den som inte följer reglerna utsätter sig för livsfara. Den Eviges förtärande elds närvaro är väldigt farlig för syndaren. Synd är att inte uppfylla normerna.

Den Evige instruerade Moshé om hur man skall kunna ha hans närvaro bland Israels folk och hur man skall kunna betjäna honom på ett säkert sätt, utan att dö.

En av de saker som översteprästen var tvungen att göra var att klä sig i en mantel med granatäpplen av garn och guldpinglor runt hela den nedre fållen. Guldpinglorna var tvungna att klinga hela tiden när han rörde sig. Det var nödvändigt för att han inte skulle dö i den Eviges närhet när han gick in och ut därifrån.

Det lär oss att man inte kan komma inför den Evige hur som helst. Det finns väldigt strikta regler för att kunna vara nära  Honom. Ju närmare Honom vi är desto mer disciplin och fler normer krävs.

Den hebreiska texten säger nu inte ”för att han inte skall dö”, trots att det är så man bör förstå den enligt den enkla nivån – på hebreiska pshat, פשט. Den hebreiska texten säger ordagrant: ”och han kommer inte att dö” – ve-lo jamut, ולא ימות. Medan Aharon tjänstgjorde i det avskilda rummet med ljudet från guldpinglorna på sina kläder kunde han inte dö.

Det för våra tankar till den himmelske Översteprästen som inte kan dö. Efter att ha blivit upprest från döden fick han ett oförstörbart liv, vilket är själva grunden för hans himmelska prästtjänst, och han kan inte dö. Han tjänstgör dag och natt i det avskilda rummet i det himmelska templet och kommer inte att dö.

Detta eviga och oförstörbara uppståndelseliv kommer att ges till alla dem som förtröstar på honom. Alla som tillhör Messias kommer att uppresas till samma oförstörbara liv vid hans andra tillkommelse.

Välsignad vare den Evige för det eviga livet som finns i Messias Jeshua!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner