Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-6

Du skall befalla

2 Mosebok 29:38-46

O Detta är vad du skall offra på altaret varje dag för all framtid: två årsgamla lamm. Det ena lammet skall du offra på morgonen och det andra i skymningen… Från släkte till släkte skall detta vara ert dagliga brännoffer inför HERRENS ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där skall jag uppenbara mig för er och tala med dig. Där skall jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen skall bli helgad genom min härlighet.

2 Mos 29:38-39, 42-43 SFB

Vad är syftet med det dagliga offret?

Varje morgon klockan nio och varje eftermiddag klockan tre offrades ett lamm i det jordiska tabernaklet. Morgonlammet sonade för synder som begåtts under natten och eftermiddagslammet sonade för synder som begåtts under dagen. På så sätt fanns det ett ständigt försonande offer för Israels söner och döttrar. Men vad var syftet med dessa offer? Varför behövde folkets synd sonas? Svaret är, för att det Evige skulle kunna vara nära folket. Den Allsmäktiges längtan är att vara nära sina söner och döttrar. Men han önskar inte bara vara nära utan också bo i var och en av oss. Han önskar fylla människan med sin härlighet så att hans ljus kan skina i denna värld. Den Eviges djupaste längtan är att bo i sitt folk. Och för att uppfylla denna längtan var man tvungen att upprätta dessa försonande offer som tjänade till att täcka över synden så att folket kunde närma sig den Allsmäktige som är en förtärande eld.

Denna text lyfter fram det nära sambandet som finns mellan det ständiga uppstigandeoffret, som kallas brännoffer, och intimiteten mellan den Evige och hans folk. Den lyfter också fram förhållandet som finns mellan offrandet av de två dagliga lammens och Toràn som gavs till Moshè.

Allt detta är en skugga av Messias Jeshuas eviga offer. Han hängdes på trä klockan nio på morgonen och överlämnade sin ande klockan tre på eftermiddagen. Hans död är nödvändig för att synden skall kunna sonas i det himmelska tabernaklet så att himlen kan komma ner till jorden och folket kan möta den Evige i det himmelska tabernaklet.

Genom anden finns det tillträde till det himmelska tabernaklet (Joh 4:23-24). Här finns mycket man skulle kunna säga som är svårt att förklara. Dimensionerna och konsekvenserna av den Allsmäktiges Lamms försonande död är ofantliga när det gäller den andliga intimiteten mellan människan och Skaparen.

Jeshuas död och uppståndelse öppnade vägen för den andliga tjänstgöringen i det himmelska tabernaklet. Alla de som har fötts på nytt har möjlighet att tjänstgöra som präster i det himmelska templet. Messias är Översteprästen och hans lärjungar är prästerna.

För den som fördjupar sig i denna verklighet öppnas en stor värld med mäktiga andliga inflytanden både i den andliga och den fysiska världen. Närheten till den Evige genom Lammets offer är mycket djupare än den närhet som skapades i det jordiska tabernaklet. Det saknas ord för att uttrycka denna himmelska prästtjänsts djup och höjder.

Må den Evige öppna våra hjärtans ögon så att vi ser vikten av Lammets offer och må han fylla oss med sin Ande så att vi troget kan tjänstgöra som präster i det himmelska tabernaklet och möta den Evige ansikte mot ansikte varje dag,

AMEN.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner