Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-7

Du skall befalla

2 Mosebok 30:1-10

 Två ringar av guld skall du göra till det och sätta dem under kanten på två sidor. På två motsatta sidostycken skall du sätta dem som hållare för stänger, så att man kan bära altaret med dem.

2 Mos 30:4 SFB

Varför gjordes altaret flyttbart? 

Alla tabernaklets delar gjordes flyttbara. Hela tabernaklet var en helgedom som tillverkades för att kunna transporteras av Israels söner under ökenvandringen. Detta är inte bara en praktisk sak för Israels söners övergångstid utan det ger också oss en väldigt viktig personlig lektion.

Allt rör sig i denna värld. Det enda som inte rör sig är den Evige. Men i hans relation till denna rörliga värld ser det ut som om han själv rör sig (jfr. Hes 18).

Allt runt omkring oss och inom oss ändras ständigt sedan vi föddes i denna värld. Det finns en tendens i människan som ökar med åren, att inte vilja ändras. Det som man har lärt sig i livet skapar säkerhet i någon mån, och när man känner denna säkerhet är det lätt att stanna av och känna sig bekväm. All förändring utgör därför en utmaning för ett bekvämt sinne som har vant sig vid något. I Sverige finns dessutom en ond andefurste som arbetar för att trycka ner alla som inte följer mängden och den rådande trenden i samhället. Förändringar kräver nya ansträngningar och skapar nya risker att gå fel. Därför blir den bekväma människan en fiende till förändringar. Detta kommer från jetser harà – den onda böjelsen.

Om vi nu ser på altaret och överför det till den rättfärdiges böneliv och överlåtelse, kan vi lyfta fram det faktum att eftersom altaret måste vara rörligt, flexibelt, måste våra böneliv och överlåtelse till den Evige justeras enligt varje ny situation som vi befinner oss i. På samma sätt som det krävdes djuroffer på altaret varje dag, så kräver varje dag ny överlåtelse åt den Evige.

Vi kan inte leva inför den Evige enligt den relation vi hade med honom igår. Vi kan inte ha ett intimt förhållande till honom med hoppet om det som kommer i morgon. Vi måste överlåta oss varje dag, oberoende av hur vi känner oss och oberoende av hur omständigheterna ser ut. Vårt altare måste vara flexibelt, rörligt, och måste röra sig med omständigheterna så att vår överlåtelse blir konstant.

Käre Jeshua-lärjunge, om du har lämnat ditt altare bakom dig, gå då tillbaka och ta upp det igen. Ha det alltid med dig. Missköt inte din dagliga överlåtelse åt den Evige. Gå framåt i din bön och vandra med den Evige mot det mål som han har för ditt liv.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner