Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-1

När du lyfter upp

2 Mosebok 30:11 – 31:17

En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er.

2 Mos 30:36 SFB

Vill du ha intimitet med de Evige?

I Skrifterna kallas tabernaklet 140 gånger för “mötestältet”, på hebreiska ohel moed, אהל מועד. Det lär oss vikten av att ha en personlig relation till den Evige. Det finns en plats för ett himmelskt möte. Var finns den platsen? I det mest avskilda rummet ovanför nådastolen. Där är mötesplatsen i varje tempel, även i människan. I det innersta av hjärtat finns en plats där den troende kan möta den Evige.

Den text som vi här stannat vid säger att man skall lägga fram lite rökelse framför vittnesbördet där den Evige möter varje individ. Rökelsen symboliserar den kunskap som man får genom uppenbarelse från Torán, den Eviges Ord, (jfr. 2 Kor 2:14-15).

När det talas om att mala lite rökelse och lägga lite rökelse inför vittnesbördet där det blir ett intimt möte, kan man jämföra det med att ta en liten del av Skrifterna som har inspirerat oss, och mala den och tänka på den och sedan lägga fram den i bön med förståndet i våra dagliga böner. På så sätt får vi ett möte med den Evige. Grunden för ett möte med den Evige är uppenbarelsen i Skrifterna.

När du läser Torán och får ljus över någon text som rör vid ditt känsloliv, har du hittat rökelse. Det kan du sedan mala och bära fram inför den Evige för att möta honom. Ta vara på den delen av Skrifterna. Studera den. Leta reda på dess hebreiska betydelse. Lär dig den utantill och använd den när du kommer inför den Evige. Då kommer du att få möta honom, som det står skrivet: ”avskildheters avskildhet” enligt hebreiskan, (”höghelig” i FB och 1917). Det kan också förstås som ”det intimaste av intimiteter”, som det står skrivet i Höga visan 1:2-4: “Må han kyssa mig med kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin. Ljuv är doften av dina salvor, en utgjuten salva är ditt namn, därför har de unga kvinnorna dig kär. Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare.” (SFB)

Den Evige längtar efter att få denna intimitet med dig. Använd rökelsen som du har, mal sönder den och kom inför honom med den så skall du få se...

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner