Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-2

När du lyfter upp

2 Mosebok 31:18 ­ 33:11

Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. 

2 Mos 33:7 SFB

Varför gå ut ur samhället?

Den Eviges uppenbarade närhet hade lämnat lägret. På grund av guldkalven ville han inte längre bo i sitt folk. Den synden orsakade ett så stort inflytande att det judiska folket har varit tvunget att i varje generation straffas för den. I stället för att totalt utplåna det fullständigt en gång för alla, delade den Evige domen så att den föll över folket i portioner. Det är en av anledningarna till dess myckna lidande under historiens lopp.

Eftersom den Evige inte längre ville bo ibland folket, ville inte Moshé det heller. Sådan mästare sådan lärjunge. Moshè ville inte bo med ett folk som hade förmågan att begå ett sådant barbari, genom att skapa en Apis, en Egyptisk avgud, och kalla den med den Eviges namn och ära den med offer och orgier.

Alla de som därför ville söka den Evige, var tvungna att gå utanför lägret och besöka Moshès tält.

Det lär oss flera saker: För det första, att den som vill vara nära den Evige måste avlägsna sig från ett samhälle och en församling som praktiserar avgudadyrkan.

För det andra, att den som vill möta den Evige måste närma sig de ledare som är uppfyllda av den Eviges Ande och Torá. Moshé var en medlare mellan den Evige och folket och den som ville möta den Evige var tvungen att gå till Moshé.

Käre lärjunge till Jeshua, ta avstånd från alla system som har att göra med avgudadyrkan. Ta inte efter den livsstil som finns i de världsliga människor som du har runt omkring dig. Sök den Evige inte bara på ett personligt sätt, utan också genom de ledare som han har gett det rättfärdiga folket. Håll dig nära dem som känner den Evige, hans Torá och hans Messias så kommer du att hålla dig andligt sund.

Må det gå bra för dig i allt och må du få leva i hälsa,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner