Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-3

När du lyfter upp

2 Mosebok 33:12-16

Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk." 

2 Mos 33:13 SFB

Vad önskar du mest av allt?

När den Evige sa till Moshé att han hade funnit nåd för hans ögon hade Moshé möjlighet att be om vad som helst från den Evige. Han kunde ha bett om rikedomar och ära, njutningar och härlighet, ett långt liv och sina fienders död. Men han bad inte om något sådant utan det som hans hjärta mest längtade efter, att få lära känna den Evige. Det var mer värt för Moshé rabbenu (vår lärare) än något annat.

Vad hade du bett om i hans ställe?

"Och min bön är att vår Herres, Jeshua Messias, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig"

Ef 1:17 1917 reviderad

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner