Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-4

När du lyfter upp

2 Mosebok 33:17-23

Därefter sade HERREN: "Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.

2 Mos 33:21 SFB

Finns den en plats för mig nära den Evige?

Den Evige visade Moshé rabbenu att det fanns en plats nära Honom där Moshé kunde gå in och se den Eviges ljuvlighet. Moshé hade sagt att han ville lära känna den Evige och hans vägar och få se hans härlighet. Den Evige gav honom det hans hjärta längtade efter för han hade funnit nåd inför hans ögon. Genom sitt sätt att vara och sitt hjärtas attityd kunde han närma sig den Evige mer och mer.

Moshé hade smakat den Eviges godhet och därför var hans högsta önskan att vara nära honom. Han ville inte fortsätta sin resa med Israels söner och döttrar om den Evige inte lovade att gå med dem. Hans längtan att vara tillsammans med sin himmelske Fader är ett stort exempel för oss.

När den Evige ville visa Moshé sin härlighet sa han att det fanns en plats nära intill honom på klippan. Det lär oss att det finns en plats nära den Evige för alla människor på jorden.

Det finns en plats för dig, käre lärjunge. Bara du kan fylla den platsen. Bara du måste söka den platsen och inta den, för den är utformad enbart och exklusivt för dig. Om du inte tar den kommer inte heller någon annan att göra det och du kommer att saknas i den Eviges närvaro.

Gå upp på morgonen och ställ dig på den platsen inför den Evige. Be och prisa, studera och lär och lev sedan det liv du får av din Fader.

Den platsen finns på klippan och klippan är Messias. På grund av Messias Jeshua kan alla nå fram till ett intimt liv med den Evige.

Välsignat vare Hans Namn för det!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner