Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-5

När du lyfter upp

2 Mosebok 34:1-9

Var redo tidigt i morgon. Du skall då på morgonen stiga upp på Sinai berg och ställa dig på bergets topp för att möta mig där. 

2 Mos 34:2 SFB

När skall man komma inför den Evige?

Moshé och folket fick ett andra tillfälle. Den Evige lyssnade på Moshés förbön för sitt folk och sa att han skulle hugga ut två likadana stentavlor som de förra som han hade slagit sönder. Så god den Evige är som ibland ger oss ett nytt tillfälle.

Moshé var tvungen att komma inför den Evige på morgonen för att kunna se hela hans härlighet på ryggen. Den Evige har ingen kropp för han är ande, men han kan uppenbara sig inför människornas ögon som om han hade en kropp. På så sätt kunde Moshé se den Evige “på ryggen" vilket innebär att han inte kunde se hela hans härlighet och ljuvlighet. Ingen människa kan göra det och leva.

Denna text kan vi även ta som en uppmuntran att gå upp varje morgon och komma inför den Evige. Den som älskar den Evige mer än något annat sätter honom först i sitt liv i allt, även på morgonen. Om vi äter frukost innan vi kommer inför den Evige ger vi ett budskap till himlen att våra kroppar är viktigare för oss än den Evige. Först skall man komma inför den och sedan kan man äta frukost. Den som alltid sätter den Evige som den förste i sitt liv har rätta prioriteringar och kan få se hans ljuvlighet.

Många välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner