Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-7

När du lyfter upp

2 Mosebok 34:27-35

HERREN sade till Mose: "Skriv upp åt dig dessa ord, ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel." 

2 Mos 34:27 SFB

Var Moshé en medlare?

När folket syndade med guldkalven blev det en förändring i den Eviges attityd gentemot dem. Om det inte hade varit för Moshés förbön och överlåtelse för sitt folk skulle folket blivit utrotat. På grund av Moshé förlät den Evige folket och förnyade förbundet med det. Men förbundsförnyelsen var inte direkt med folket utan med Moshé och Israel.

HaShem slöt ett förbund med Moshé och eftersom Moshé inte ville skilja sig från folket blev även folket en förbundspartner. Utan Moshé hade folket inte haft något förbund. Moshé var alltså en medlare mellan den Evige och folket.

På samma sätt var det med Messias Jeshua som blev upprest som en profet lik Moshé (5 Mos 18:15,18). Förbundet blev förnyat med Israels folk på grund av honom, som det står skrivet i Jesaja 42:6 och 49:8: "Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken? Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna" (SFB) Och i Jeremia 31:31-33 står det skrivet: "Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk." (SFB) Och i Matteus 26:27-28 står det skrivet: "Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse." (SFB)

Det förnyade förbundet med Israel har upprättats genom Messias Jeshua på ett liknande sätt som förbundsförnyelsen med Israels folk genom Moshé. Skillnaden är att förbundsförnyelsen genom Messias är mycket kraftigare än den första förnyelsen. Den som medvetet förkastar det förnyade förbundet genom Messias kan inte få del av dess krafter och kommer aldrig att bli befriad från sina synder.

Välsignad vare den Evige för Jeshua, medlaren för den förnyade förbundet med det gamla Israel!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner