Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-1

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 35:1-20

Under sex dagar skall ni utföra ert arbete, men den sjunde dagen skall vara helig för er, en HERRENS sabbat för vila. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas. 

2 Mos 35:2 SFB

Vad är melachá?

Det finns två huvudsakliga ord på hebreiska som översätts som arbete, melachá מלאכה och avodá עבדה. Förbudet för sabbaten gäller melachá inte avodá. För att då kunna veta vad som är förbjudet på sabbaten är det nödvändigt att definiera vad som är melachá. Och eftersom ordet melachá förekommer som en sammanfattning av skapelseverket (2 Mos 2:3) kan man förstå termen som allt arbete som skapar, allt som gör intrång i skapelsen. Och eftersom samma ord också förekommer i texterna som talar om tabernaklets konstruktion har Israels visa män förknippat melachá med allt som har att göra med arbetet med tabernaklet.

Därifrån får man en lista på 39 generella förbud för sabbaten, så, plöja, skörda, binda kärvar, tröska, skilja agnar, rensa, mala, sålla, knåda, tillaga, klippa får, tvätta ull, luckra den, färga den, spinna, varpa, göra två snoddar, väva två trådar, dela på två trådar, knyta knutar, knyta upp dem, sy två stygn, slita isär något för att sy två stygn, jaga hjort, slakta den, flå den, salta den, garva skinnet, mjukgöra det, skära det, skriva två bokstäver, sudda ut för att skriva två bokstäver, bygga upp, riva ner, släcka eld, tända eld, hamra, bära ett föremål mellan två avgränsade områden.

Detta citat är för judar. Ickejudiska lärjungar är inte skyldiga att avstå från de 39 melachot på sabbaten, men gör väl i att undvika några av dem.

Ketriel


FlFlash Player Needed

Ladda ner