Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-2

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 35:21-29

Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som HERREN hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga gåva åt HERREN. 

2 Mos 35:29 SFB

Med vilka ägodelar bygger man den Eviges hus?

Bara de som hade generösa hjärtan gav till tabernaklets konstruktion. Den Evige ville inte bo i en helgedom gjord med pengar som getts med olust eller tvång eller med material som samlats ihop på ett olagligt sätt eller genom press.

Bara de pengar och de rikedomar som ges av generösa människor och som kommer från lagliga källor är välbehagliga i den Eviges verk.

Låt oss lära oss denna läxa!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner