Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-3

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 35:30 – 36:7

och han har fyllt honom med Guds Ande, med vishet, förstånd och kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar…Besalel och Oholiab och alla andra konstnärligt begåvade män har HERREN utrustat med vishet och förstånd till att veta hur de skall utföra allt arbetet med att uppföra och färdigställa helgedomen. De skall i allt göra det så som HERREN har befallt.

2 Mos 35:31-32, 36:1 SFB

Vad är konsekvensen av att vara fylld av Anden?

Den Evige fyllde vissa personer med sin Ande för arbetet med tabernaklet. Denna uppfyllelse gjorde väldigt stor påverkan i deras sinnen och kroppar. Torán använder tre termer för att tala om deras själars upplysning, chochmá, חכמה  – vishet, tevuná,תבונה  – urskiljningsförmåga och daat, דעת  – kunskap. Andeuppfyllelsen från Skaparen gjorde att deras sinnen kunde tänka ut hur slutresultatet skulle bli och hur de skulle komma fram till det resultatet. De fick, med andra ord, förmågan att se målet och vägen att nå målet. Det praktiska arbetet med tabernaklet berodde på intellektuell aktivitet ledd av den Eviges Ande.

Det lär oss att andeuppfyllelse inte minskar intellektuell aktivitet utan ökar den och kanaliserar den på ett rätt sätt. Intellektet är ett mycket användbart redskap för att tjäna den Evige. Trots det är det människans farligaste verktyg för det har förmåga att gå vid sidan av den Eviges väg. Den som litar på sitt intellekt kan bli bedragen. Ormens attack i Edens lustgård var mot sinnet. När en människa går vilse med sitt sinne och litar mer på sitt intellekt än på det som den Evige har sagt, då blir hon en fallen varelse och hennes sinne har förvandlats till hennes gud (jfr. Ords 3:5).

Men ett sinne som är underordnat och fyllt av den Eviges Ande är ett mycket användbart verktyg i Skaparens händer så att hans planer kan uppfyllas.

Andeuppfyllelse är inte som att bli berusad av alkohol, det är totalt motsatsen, det producerar ett nyktert sinne och väl koordinerade kroppsliga rörelser, som det står skrivet i Efesierbrevet 5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden” (SFB)

Denna torátext lär oss också att andeuppfyllelse inte bara höjer och leder sinnets kapacitet utan också hjälper händerna på ett praktiskt sätt och ökar den fysiska prestandan så att det verk som måste utföras kan förverkligas fullständigt. Anden verkar inifrån och ut.

Käre lärjunge till Jeshua, lita inte på ditt eget förstånd och mentala kapacitet. Lita på den Evige och låt honom fylla dig med sin Ande så att ditt sinne blir upplyst och lett enligt hans plan. Låt också Andens kraft fylla dig så att du kan uppfylla buden på ett praktiskt sätt utan att bli uttröttad och utan kravkänslor och med ett glatt och tacksamt hjärta.

Låt dig uppfyllas av Anden,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner