Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-5

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 36:20 ­ 37:16

Brädorna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprättŠ Brädorna överdrog man med guld, och ringarna på dem där tvärstängerna skulle skjutas in, gjordes av guld. Och tvärstängerna överdrogs med guld. 

2 Mos  36:20, 34 SFB

Vad symboliserar trä överdraget med guld?

Trä symboliserar den mänskliga. Guld symboliserar det gudomliga. Varje bräda i tabernaklet symboliserar en rättfärdig människa i den Eviges församling. Den första av dessa texter säger att brädorna måste ställas upprätt. Den hebreiska texten säger att brädorna måste stå upp. Den andra texten säger att brädorna måste överdragas med guld.

Av den första texten kan vi lära oss att när den Evige vill upprätta sitt hus med dödliga människor vill han inte att de skall vara liggande, nedtryckta, skamsna och förödmjukade, utan upprätta, upplyfta, stående och upphöjda, som det står skrivet i 3 Mosebok 26:13: "Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud." (SFB)

Den andra texten lär oss att för att kunna bilda ett hus åt den Evige behöver man bli överdragen med det gudomliga. Många gudomliga saker har getts oss från himlen och alla är till för att klä de rättfärdiga. Toràn, den gudomliga rättfärdigheten, Messias, Andens kraft, den gudomliga naturen, oförgängligheten och odödligheten m.m.

Å ena sidan har den Evige redan av nåd gett oss dessa saker, men å andra sidan har vi ännu inte fullkomligt blivit iklädda någon av dem. Därför har vi Toràns berättelse som poängterar att allt detta var tvunget att tillverkas av Betsalel och hans arbetsteam. Å ena sidan har vi det redan, men å andra sidan måste vi anstränga oss för att få tag på det.

Genom frälsningen har du blivit upphöjd så att du inte längre behöver gå nedtryckt. Res dig upp och gå upprätt för din Gud har förlossat dig från slaveriet i Messias Jeshua.

Ta emot det gudomliga genom nåd utan gärningar. Men arbeta på samma gång för att bli fullständigt iklädd av det. "ikläd er Herren Jeshua Messias…Š Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhetŠ klä er i ödmjukhet mot varandra." (Rom 13:14a; Kol 3:12-14; 1 Pet 5:5b SFB reviderad)

Kol tuv, allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner