Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-6

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 37:17-29

Han gjorde ljusstaken av rent guld. I hamrat arbete gjorde han den med fotställning och stam. Dess skålar, knoppar och blommor gjordes i ett stycke med denŠ Han gjorde sju lampor till den, likaså lamptänger och brickor till den av rent guld. 

2 Mos 37:17, 23 SFB

Varför fanns det inget trä i ljusstaken?

Den sjuarmade ljusstaken med sina sju lampor tillverkades av rent guld. Det fanns inget trä i dem. I tjänsten i det himmelska tabernaklet symboliserar ljusstaken förmågan att urskilja andar och lamporna profetia (se 1 Kor 12).

Det lär oss att profetia som kommer från den Eviges Ande är fullständigt ren. Det får inte finnas någon inblandning av trä i de kärl som skall förmedla profetia till världen. Den som profeterar i den Eviges namn saker från sitt eget hjärta som Han inte har sagt begår en mycket stor överträdelse. Det finns många falska profetior i den karismatiska världen. Låt oss akta oss för dem.

I Jeremia 23:25, 28, 32 står det skrivet: "Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm."Š Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger HERRENŠ Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN." (SFB)

Må den Evige ge oss urskiljningsförmåga till att veta när en profetia kommer från himlen och när den kommer från människor,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner