Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-7

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 38:1-20

Han gjorde karet av koppar med en fotställning av koppar, och till det använde han speglar, som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet.

2 Mos 38:8 SFB

Vad användes kopparkaret till?

Kopparkaret användes av prästerna till att tvätta sina händer och fötter i vatten innan de tjänstgjorde vid tabernaklet. Koppar symboliserar dom. En dom är en utvärdering. Vatten är ett reningsmedel. Vattnet symboliserar den Eviges ord.

Karet gjordes av kvinnornas speglar. Dessa speglar var av koppar. En spegel uppenbarar hur ansiktet ser ut på den som tittar i den och på så sätt dömer den människan. Därför hjälper spegeln oss också att rätta till det som inte är vackert i våra ansikten och hår.

Dessa tre saker, kopparen, vattnet och speglarna, påminner oss om vikten av att granska sig själv och rena sig innan man tjänar den Evige.

I Psalm 24:3-4 står det skrivet: "Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt." (SFB)

Se på dig själv i Toráns spegel. Granska ditt hjärtas motiv. Trakta efter rena händer och fötter, gärningar och livsstil, och överlåt dig till avskild tjänst.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner