Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-1

Beräkningar av

2 Mosebok 38:21 ­ 39:1

Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam, utförde allt som HERREN hade givit Mose befallning om. 

2 Mos 38:22 SFB

Vem var Betsalel?

Den Evige utvalde Betsalel till att leda arbetet med tabernaklet. Hans namn betyder "i den Mäktiges skugga". Betsalels farfar var Chur, han som hade varit med på berget och tillsammans med Aharon hållit upp Moshás händer i kriget mot Amalek (2 Mos 17:10-12). Churs pappa var Kalev (1 Krön 2:19-20), en av de två spionerna som vägrade att tala illa om det utlovade landet och som överlevde dödsdomen över den förvrängda generationen.

Betsalel var en ung man utan erfarenhet i livet. Talmud (Sanhedrin 69b) visar hur man kan räkna ut hans ålder och komma till slutsatsen att han enbart var 13 år gammal när han byggde tabernaklet.

Det lär oss å ena sidan att föräldrars goda gärningar ger förmåner till deras efterkommande i flera generationer.

Å andra sidan lär det oss att den Evige kan ta en trettonårig tonåring och utrusta honom med så mycket vishet att han förmår att arbeta med många olika material och konstarbeten och dessutom leda och undervisa andra så att de kan samarbeta med honom i detta magnifika verk.

I 1 Korintierbrevet 1:27-29 står det skrivet: "Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud." (SFB)

Välsignad vare den Evige för sina underbara gärningar bland människor!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner