Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-2

Beräkningar av

2 Mosebok 39:2-21

…gjordes.. så som HERREN hade befallt Mose… så som HERREN hade befallt Mose… alldeles som HERREN hade befallt Mose.

2 Mos 39:5, 7b, 21b SFB

Kan det vara någon konflikt mellan Anden och Moshé?

Betsalel och hans män var fyllda med den Eviges Ande. Den uppfyllelsen gav dem inte bara förmåga att skapa och bearbeta tabernaklets olika material utan den gjorde dem också trogna den uppenbarelse som den Evige hade gett Moshé rabbenu. Den Eviges Ande kan inte säga emot sig själv. Det som den Evige hade sagt till Moshé måste stämma överens med det som den Allsmäktiges Ande inspirerade Betsalel och hans män att göra på ett praktiskt sätt.

Samma princip gäller idag. Den som är fylld av Anden kan aldrig säga emot det som den Evige har sagt till Moshé. Om någon kommer och säger att Anden har sagt honom något som inte stämmer överens med Moshés skrifter eller ändrar på något av Toráns bud, är det en falsk profet.

Anden kan inte motsäga sig själv. Det den sa till Moshé kan inte motsägas av en person längre fram om det så skulle gå tusentals år. Var mycket försiktig med andarna som säger att Moshés lag inte gäller idag. Det är förförelseandar som inte kommer från himlen.

Den som är fylld av den Eviges Ande gör det som den Evige har befallt Moshé.

Må den Evige fylla oss med sin Ande så att vi fullkomligt lyder Moshes Tora,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner