Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-3

Beräkningar av

2 Mosebok 39:22-32

Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN. 

2 Mos 39:30 SFB

Kan den Evige vara mer än en?

Den jordiske översteprästen återspeglar verkligheten av den himmelske Översteprästen. Vi vet vem som är den himmelske Översteprästen. På vår store himmelske Översteprästs huvudbonad står det skrivet: “Avskildhet/helighet åt den Evige". Avskildhet/helighet betyder exklusivitet, total överlåtelse och hängivenhet. Vår himmelske Överstepräst är fullständigt överlåten och hängiven den Evige till förmån för människorna på jorden.

En fråga uppstår: Om han själv vore den Evige, hur skulle han kunna betjäna den Evige och vara avskild för den Evige? Kan den Evige tjäna sig själv?

Hela idén om Messias gudomlighet faller när man förstår hans himmelska prästtjänst. Det stora är att han är en människa och som människa representerar han de andra människorna inför den Evige och tjänstgör inför den Evige med en ande av fruktan och vördnad.

Välsignad vare den Evige för att han upphöjt vår Rabbin till att vara himmelens eviga Överstepräst för vår skull!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner