Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-4

Beräkningar av

2 Mosebok 39:33-43

Mose inspekterade hela arbetet, och se, de hade utfört det så som HERREN hade befallt. Så hade de gjort. Och Mose välsignade dem. 

2 Mos 39:43 SFB

Vad var det som Moshé såg?

Efter att ha avslutat arbetet med alla föremålen till tabernaklet förde de fram dem till Moshé så att kan kunde gå igenom dem ett efter ett. Efter att ha sett dem gav han sitt fulla godkännande. Men torétexten säger inte att de hade gjort föremålen enligt den Eviges befallning, utan att de hade utfört arbetet – på hebreiska melachá מלאכה  – så som den Evige hade befallt. Moshé såg inte bara föremålen utan hela arbetet och såg att de hade arbetat med helt överlåtna hjärtan och med totalt rena motiv för att uppfylla den Allsmäktiges vilja.

Den som utrustats med en konstnärsådra frestas att införa i sitt arbete personliga drag för att så kunna projicera sina egna skaparidéer. I det här fallet fanns inget rum för det. De var tvungna att arbeta enligt den mönsterbild som Moshé hade fått på berget och de kunde inte utnyttja tillfället för att glänsa. De hade arbetat enbart till den Eviges ära, inte för sin egen och det var det som Moshé såg och välsignade dem.

Vad lätt det är för människan att lägga till och dra ifrån det som den Evige har sagt. Detta arbete visar att Betsalel och hans män hade förmågan att vara trogna den himmelska uppenbarelsen vilket var mycket välbehagligt för Moshé och Himlen. Välsignelse blir resultatet av en sådan trohet.

Vill du bli välsignad av den Evige? Gör som han har sagt. Lägg inte till och dra inte ifrån hans ord och du kommer att bli storligen välsignad.

Må du bli överöst av den Eviges välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner