Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-5

Beräkningar av

2 Mosebok 40:1-16

och du skall smörja dem så som du smorde deras far till att vara präster åt mig. Denna smörjelse skall för dem innebära ett evigt prästadöme, släkte efter släkte.

2 Mos 40:15 SFB

Hur länge varar den himmelska prästtjänsten?

Aharon hakohen ­ prästen ­ var en skugga av den himmelske Översteprästen. Det tillfälle då han blev smord motsvarar det tillfälle då Jesua blev smord i himlen efter sin uppståndelse. På samma sätt som Aharon först blev smord och därefter hans söner, så blev först den Uppståndne smord i himlen och därefter hans söner som, trots att de var på jorden, hade upplevt den nya födelsen för att kunna gå in i de himmelska sfärerna i anden (Joh 4:23). Den himmelske Översteprästens söner blev smorda på Shavuot, vilket berättas om i Apostlagärningarna 2. Från den dagen finns den prästeliga smörjelsen för den himmelska gudstjänsten tillgänglig för alla Jeshuas lärjungar, hans barn.

Jeshuas himmelska prästtjänst är evig för den är grundad på ett oförstörbart liv. På samma sätt kommer hans söner att ha sin himmelska prästtjänst för evigt.

Nu är det så att Jeshuas söner ännu inte blivit odödliga och de har enbart smakat på uppståndelselivet. Deras kroppar har ännu inte blivit iklädda odödlighet som den himmelske Översteprästen. Därför är Jeshuas söners prästtjänst begränsad. Men de har löfte om uppståndelse och förvandling till oförgänglighet när Jeshua kommer tillbaka till jorden i härlighet. Vid det ögonblicket kommer de att fortsätta sin prästtjänst med oförgängliga och eviga kroppar och under den himmelske Översteprästens ledning som då kommer att vara på jorden.

Messias smörjelse som har nått oss innebär ett evigt prästadöme i evigheters evighet.

Välsignad vare den Evige för hans underbara verk!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner