Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-6

Beräkningar av

2 Mosebok 40:17-27

Han satte upp lamporna inför Herren, så som Herren hade befallt Mose 

2 Mos 40:25 Bibel2000

Inför vem lyser du?

Moshè fick befallningen att höja upp lampornas eldslågor inför den Evige. Ljusstaken lyste inte för människor utan för den Evige. Trots att prästerna drog nytta av ljuset från menorán – ljusstaken – när de gick in i det avskilda rummet, står det inte skrivet någonstans att lamporna sattes upp för att lysa för de präster som tjänstgjorde.

Inom varje människa finns en eldslåga. Det är livets låga (Ords 20:27; Joh 1:4; 8:12). Livets ljus som gavs till vårt kroppstempel finns inte där för att i första hand lysa för människor utan för den Evige.

De flesta människor av idag vill gärna visa upp sig inför andra, men det är inte syftet med våra liv. Popularitet är en förbannelse för vårt samhälle. Den som vill bli poppis och synas förstår inte varför han har fått liv. Var försiktig med Facebook. Om du önskar bli sedd av människor har du omvända prioriteringar. Gå in i ditt rum i hemlighet och lys för din himmelske Far. Därefter kan du ha en rätt relation med andra utan den onda längtan att bli erkänd och prisad av människor.

För vem lyser du?

Moshè hade lärt sig läxan. Han satte upp ljuslågorna inför den Evige. Och trots att det ljuset inte var ämnat för människor kunde de också dra nytta av det.

Det lär oss att den som har rätt prioriteringar i sitt liv också gynnar andra. Den som lever för den Evige lever också för andra. Den som lyser för den Evige är också ett ljus för människorna.

Vem lever du för? För den Evige eller för människor?

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner