Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pekudei 23-7

Beräkningar av

2 Mosebok 40:28-38

Ty HERRENS molnsky vilade över tabernaklet om dagen, och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. 

2 Mos 40:38 SFB

När ser man ljuset bäst?

När Moshé hade satt upp tabernaklet täckte molnet det och den Evige uppfyllde det med sin härlighet. På så sätt visade han sin närvaro inför hela Israels ögon. Detta var en enorm manifestation av förlåtelsens makt. Folket hade syndat med guldkalven men genom Moshés medling fick de förlåtelse och förbundet blev förnyat. Den Eviges synbara närvaro gav en klar bekräftelse på att folket återigen hade blivit accepterat.

Andra Moseboken slutar så med den Eviges omedelbara närvaro, liknande den som syntes på berget Sinai. Nu behövde inte folket komma till platsen där den Evige en gång var, nu bodde den Evige i dem och gick med dem, eller rättare sagt, de gick med Honom. Vad underbart! Vilken nåd att få vandra med den Evige på det sättet!

I den hebreiska texten i den vers vi stannat för finns ett grammatiskt undantag. I stället för att säga att den var eld om natten står det att det kommer att vara eld om natten, i framtiden, inför hela Israels folks ögon under alla deras vandringar. Det ger en antydan om de framtida tillfällen av stort mörker under folkets olika landsfördrivningar. Löftet finns kvar om att det under natten kommer att finnas en eld som ger ljus så att folket kan veta vart det skall ta vägen under de svåraste tiderna.

Elden kommer att visa sig igen vid de mycket mörka kriser som fortfarande kommer att komma över Israels tolv stammar. Men ju mörkare det blir desto klarare ser man ljuset. Och vad kan det ljuset vara? Eller vem kan det vara? Den som är vis vet det. Vid Israels historias mest kritiska tidpunkt kommer det att uppenbaras.

Välsignad vare den Evige för hans löften och planer!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner