Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-1

Åttonde

3 Mosebok 9:1-16

Då sade Mose: "Detta är vad HERREN har befallt er att göra för att HERRENS härlighet skall visa sig för er."

3 Mos 9:6 SFB

Vill vi se den Eviges härlighet?

Den Evige önskar visa sin härlighet i sitt tempel. För att kunna nå det målet var det nödvändigt att först undanröja synden från översteprästens familj och sedan från folket. Offren av felfria djur tjänade till att täcka över Israels folks synder, men de kunde inte ta bort dem fullständigt. Bara Messias offer som frambars en gång för hela människosläktet från Adam och framåt förmår att ta bort människans synder. Trots det är djuroffer nödvändiga för att den Evige härlighet skall kunna visa sig i sitt jordiska tempel utan att människorna, som fortfarande har synd i sin natur, skall behöva dö av den härligheten.

Nu hade stunden kommit då tjänstgöringen inför den Evige skulle börja i tabernaklet. Offren var inte ett mål i sig utan medel genom vilka den Eviges synliga närvaro kunde manifesteras och förbli boende bland folket. Denna närvaro av hans härlighet, denna shechiná, var målet för hela tjänstgöringen vid tabernaklet och nu hade stunden kommit att kunna uppleva denna härlighets synbara entré.

I vers 4 står det skrivet att HaShem själv skulle uppbenbara sig för Israels söner, men i vers 6 talas det om den Eviges härlighet. Det lär oss att den Eviges härlighet är hans närvaro, det är Han själv på ett uppenbarat sätt. Han är osynlig men kan visa sig på ett synbart sätt för människoögat.

Men inte bara det, den Eviges härlighets närvaro är något som också påverkar känslorna. Det är möjligt att inte bara se utan också känna hans härlighet. Idag kan vi inte se hans härlighet ibland sitt folk, för ännu har vi inget tempel i Jerushalajim, men det är möjligt att känna och det är möjligt att leva och vandra i denna känsla av hans omedelbara närvaro i våra personliga tempel.

Denna härlighet, denna närvaro av den Eviges Ande, är värt mer än allt annat som finns i denna värld. Hans närvaro i våra liv är mer värt än allt annat. Att längta efter den härligheten är det högsta en människa kan stå efter och Torán lär oss vägen att kunna se, ta emot och leva i den härligheten.

Den Levande Torán är uppenbarelsen av denna härlighet förutom det tempel som blev gjort med människohänder, som det står skrivet i Johannes 1:14: "Och Ordet blev kött och bodde (ordagrant: satte upp sitt tabernakel) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." (SFB)

I den himmelske Översteprästens bön ser vi också himlens stora längtan efter att få visa den Eviges härlighet för människorna, som det står skrivet i Johannes 17:22, 24: "Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ettŠ Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd." (SFB)

Försoning av synd är en väldigt viktig förutsättning för att kunna se hans härlighet. En annan sak som Torán lär oss är lydnad för buden. Den vers som vi stannat för lär oss att för att kunna se den Eviges härlighet måste vi göra det som han har befallt oss att göra.

Vill vi se den Eviges härlighet? Då måste vi göra det som han har befallt oss. Och detta är inte i första hand ett personligt budskap utan ett kollektivt. Därför står det "för er".

Önskar vi verkligen att den Eviges härlighet skall vara hos oss? Är vi villiga att bekämpa synden i alla dess former och lyda den Evige i allt han befaller oss?

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner