Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-2

Åttonde

3 Mosebok 9:17-23

Men bringorna och det högra lårstycket viftade Aron som ett viftoffer inför HERRENS ansikte, så som Mose hade befallt. Och Aron lyfte upp sina händer över folket och välsignade dem. Därefter steg han ner, sedan han hade offrat syndoffret, brännoffret och gemenskapsoffret. Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket.

3 Mos 9:21-23 SFB

Vad saknades för att härligheten skulle kunna manifesteras?

Trots att Aharon hade framburit alla offren för sig själv och för folket precis som den Evige hade befallt Moshé, visades inte den Eviges härlighet när han lyfte upp sina händer och välsignade folket. Då tog Moshè sin bror med sig in i det avskilda rummet för att vara ensam med honom och den Evige. När de båda sedan gick ut och tillsammans välsignade folket, uppenbarade sig den Eviges härlighet för allt folket i form av en himmelsk eld som slukade köttstyckena som låg på altaret. Vilken fantastisk manifestation! Nu ersatte den himmelska elden den eld som hade tänts på altaret av människorna och prästerna behövde bara hålla den himmelska elden brinnande genom att lägga ved på altaret varje morgon.

Den Evige ville på något sätt visa att en mans välsignelse inte var tillräcklig för att hans härlighet skulle uppenbaras. Enhet mellan bröderna behövde uttryckas på ett praktiskt sätt för att hans härlighet skulle kunna komma. Det lär oss att praktisk kärlek och enhet mellan syskon är en förutsättning för att den Eviges närvaro skall kunna finnas i folket och i våra familjer.

Det finns ett intimt förhållande mellan enhet mellan syskon och uppenbarelsen av den Eviges härlighet.

Om vi verkligen vill se och leva med den Eviges härlighet bland oss måste vi vara mycket noggranna med detta. Det är omöjligt att leva i den Eviges härlighet om det finns avund, splittring, rivalitet, förtal, misstankar, egoism, brist på medlidande och kärlek hos oss.

Må den Evige rena oss från allt som splittrar oss så att vi kan uppleva, se och leva i hans härlighet på ett personligt och kollektivt sätt.

Amen!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner