Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-3

Åttonde

3 Mosebok 9:24 ­ 10:11

Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför HERRENS ansikte, något som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de dog inför HERREN.

3 Mos 10:1-2 SFB

Kan vi bära fram främmande eld inför den Evige?

Den synd som Nadav och Avihu begick inför den Evige ledde till döden eftersom de hade fått förmånen att vara nära honom. Ju närmare den Evige man är desto mer disciplin och lydnad krävs. Om andra hade begått samma sak utanför det avskilda området hade inte någon förtärande eld gått ut från den Eviges närvaro.

Torán upprepar tre gånger att dessa mäns brott var att frambära främmande eld inför den Evige (3 Mos 10:1; 4 Mos 3:4; 26:61). Elden blev främmande eftersom det de gjorde inte grundade sig på lydnad och underordnande.

Vi måste ställa oss frågan hur man kan bära fram främmande eld i tjänsten i församlingen och i det personliga livet. Om rökelsen som offrades inför den Evige motsvarar böner som man talar eller sjunger kan vi dra slutsatsen att lovsånger är rökelse inför den Evige. Är det möjligt att bära fram sånger till den Evige med främmande eld? Vad är främmande eld?

Eld är något intensivt, något varmt, något som brinner. Eld kan jämföras med inspiration, den energi som driver oss att sjunga. Om det finns orena motiv till att sjunga den Eviges lovsång i församlingen, är det främmande eld.

En annan typ av främmande eld kan vara den inspiration som ligger bakom de sånger som finns i den värld som olydnadens söner lever i, den världsliga musiken.

Låt oss vara försiktiga så att vi inte lyssnar på och sjunger sånger som är inspirerade av de strömningar i världen som kommer från en oren inspirationskälla. Den som önskar leva nära den Evige måste verkligen skydda sina öron. Om vi matar oss med det som kommer från en inspirationskälla som är främmande för den Eviges avskilda eld kommer våra själar att bli smittade av främmande eld, och vi kan inte bära fram den typen av eld i vår lovsång till den Evige. Den eld som kommer från himlen är ren. Elden som kommer från världen är oren. Vi kan inte blanda ihop eldarna.

Må den Evige hjälpa oss att sätta en tydlig gräns mellan den främmande eld som finns i populär musik så att våra öron skall kunna vara känsliga för de himmelska sångerna och så kunna bära fram rena lovsånger som bara är inspirerade av den himmelska elden.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner