Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-4

Åttonde

3 Mosebok 10:12-15

Jämte eldsoffren - fettstyckena - skola offergärdslåret och viftoffersbringan bäras fram för att viftas såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte; och de skola såsom en evärdlig rätt tillhöra dig och dina söner jämte dig, såsom HERREN har bjudit.

3 Mos 10:15 1917

Hur länge varar en evärdlig stadga?

De bud, rättsnormer och stadgar som den Evige gav till Israels söner och döttrar genom Moshè rabbenu är av evärdlig karaktär. Det betyder att den Evige inte kan ändra sitt Ord från en generation till en annan eller från en tidsålder till en annan.

Det lär oss att darbyismens lära, som också kallas dispensationalismen, är falsk. Enligt den läran gäller vissa av den Eviges lagar bara under en viss tidsepok, en dispensation-tidsålder, och när en ny tidsålder infaller ändrar den Evige sina lagar genom att ta bort en del och lägga till andra. Denna lära delar människans historia i olika tidsåldrar och menar att man gör ett allvarligt fel när man för över lagar som anses gälla enbart för en tidsålder till en annan tidsålder.

Till exempel talar man om lagens tidsålder och nådens tidsålder. Man anser att lagens tidsålder bara gällde till korsfästelsen och att det därefter var tid för kraftiga förändringar, vilket innebär att vissa lagar skulle tas bort och andra införas. Denna idé förstärks när man talar om ett gammalt och ett nytt testamente. Man anser att det gamla inte längre gäller när det nya nu har kommit.

Den som då håller något av de bud som anses vara en del av en tidigare tidsålder blir angripen och betraktad som en falsk lärare som försöker lägga lagen på dem som inte längre är under lagen. De tror att uttrycket "under lagen" har att göra med lagens tidsålder och de förstår inte vad Paulus menade med det uttrycket.

De som följer denna lära sätter sig emot alla bud som har att göra med tempeltjänsten, eftersom de menar att det inte får finnas något tempel med djuroffer under nådens tidsålder som man nu tror sig leva i.

Denna lära, som är tämligen modern, och som har infekterat väldigt många kristna i hela världen, skapar en falsk bild av den Evige. Genom den framställs han som en som inte håller ord och som inte är trogen sina löften.

I sitt väsen är denna lära anti messiansk, eftersom den sanne Messias aldrig talade om en tid av lag och en tid av nåd. Tvärt om, han sa att den Eviges alla bud skulle gälla ända tills himlen och jorden blev förstörda och att den som bryter det minsta av buden kommer att anses som väldigt liten i Himmelriket (Matt 5:17-19).

Den sanne Messias måste dessutom återuppbygga templet i Jerusalem, enligt den profetia som gavs till kung Davids son (1 Krön 17:12-14; 22:10), där djurofferstjänsten kommer att införas enligt de evärdliga stadgar som gavs genom Moshè rabbenu (jfr. Hes 40-48).

Käre lärjunge till den sanne Messias, låt dig inte bedras av dem som säger att de bud som gavs till Aharon och hans söner inte är evärdliga. När nästa altare kommer att installeras på tempelplatsen i Jerusalem kommer man åter igen att offra djur till en välbehaglig lukt för den Evige. Låt oss inte stå emot dessa bud så att vi inte räknas som små i Himmelriket.

Kol tuv ­ allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner