Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-5

Åttonde

3 Mosebok 10:16-20

Varför har ni inte ätit syndoffret på den heliga platsen? Det är ju högheligt och han har gett er det för att ni skall ta bort menighetens skuld och bringa försoning för dem inför HERRENS ansikte.

3 Mos 10:17 SFB

Kan synd ätas upp?

Prästerna blev insatta i sin tjänst för att hjälpa folket att leva i ett nära förhållande till den Evige. Många gånger misstog sig folk och gick in i helgedomen med orenhet vilket gjorde att folket blev skuldbelagt. Denna skuld var tvungen att tas bort för att folket skulle kunna fortsätta att njuta av den Eviges närhet utan att bli utsatta för faran av hans vrede över synden.

För att få bort skulden var de tvungna att bränna upp på altaret en del av de djur som utsetts för det ändamålet och därefter äta upp resten. Å ena sidan förtärde altaret synden som hade förts över till det djur som fick bära folkets synd, och å andra sidan förtärde prästerna resten av djuret och synden som var i det. Genom dessa två sätt att förtära djuret lyftes synden av folket och försoning bringades för dem inför den Evige.  

I Torán heter inte detta offer syndoffer utan bara ”synd” chatatחטאת. Med andra ord står det skrivet i denna vers att prästerna var tvungna att äta synden. Eftersom folkets synd hade förts över till djuret genom handpåläggning fanns synden i offret och därför heter själva offret ”synd”. När då prästerna åt offret kom synden in i dem, och på så sätt blev synden nedbruten i deras tarmar på ett naturligt sätt och sedan avlägsnad.

Det lär oss att en präst kan ta in folkets synd i sin kropp i form av kött. Det leder våra tankar till Jeshua som tog Israels och världens synd i sin kropp för att den Evige skulle kunna förlåta oss alla synder och rena oss så att vi skulle bli avskilda boningar för den Evige och också kunna gå in i det himmelska tabernaklet utan fara.

”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.”

1 Pet 2:24 SFB

”Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen."”

Upp 5:12 SFB

Välsignad vare den Evige för att han gett oss Jeshua som himmelsk Präst som tog våra synder i sin kropp och avlägsnade dem! Och välsignad vare Jeshua för att han var trogen som präst och gjorde sig ansvarig och tog bort våra synder för att ge oss ett evigt hopp! Och välsignade är de som tror på Messias offer!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner