Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Lech Lechā 3-1

Gå för dig

1 Mosebok 12:1-13

Och de drogo ut för att gå till Kanaans land, och de kommo till Kanaans land.

 1 Mos 12:5b Åkeson

Hur når man målet?

Staden och tornet kom bara halvvägs för människorna hade inte de rätta motiven i sina hjärtan. De byggde för sig själva, med uppror och högfärd, och försökte få ett berömt namn. Den Evige fördömde deras attityd och deras försök.

Terach, Avrahams fader, dog i Haran utan att ha nått fram till Kenaans land, som han hade tänkt när han drog ut från Ur. Han kunde inte komma dit för det var inte hans kallelse.

I dagens text ser vi att Avraham och hans följeslagare nådde målet för sitt projekt. Vad var det för skillnad mellan det vi såg förra veckan och det vi ser i Avrahams liv? De nådde inte målet, men det gjorde Avraham.

Den stora skillnaden är hjärtats inställning. Vår fader Avraham var inte ute efter att få ett berömt namn, han sökte inte sin egen popularitet. Därför gjorde den Evige honom så berömd att han nu har ett namn som är känt i hela världen. I stället för att vilja bygga en stad för att få ett berömd namn, var han villig att lämna sitt land och sina närmaste. Avraham sökte inte människors ära, utan den Eviges ära. När han fick en kallelse, lydde han den Eviges röst utan att veta exakt vart han var på väg. I stället för att göra uppror ödmjukade han sig. I stället för att söka sina egna intressen sökte han den Allsmäktiges intressen. I stället för att söka i astrologi sökte han en personlig relation med den Evige. I stället för att göra sin egen vilja gjorde han den Eviges vilja. Det är nyckeln till hans framgång.

Granska ditt hjärtas motiv. Sluta upp med att söka din egen tillfredsställelse och dina egna intressen. Sträva inte efter popularitet, berömmelse eller pengar. Försök av hela ditt hjärtat att göra det som du tror att den Evige vill att du skall göra. Gör allt för att behaga Honom. Om det finns något som du vet att han inte tycker om, sluta omedelbart upp med det. Välj det som är välbehagligt i hans ögon och du kommer att få verklig och varaktig framgång. Lyd hans befallningar, uppfyll hans bud, gå på hans vägar så får du välgång i allt vad du gör och det kommer att gå bra för dig och dina barn i evighet.

Shavua tov (god vecka),

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner