Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFS

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Lech lecha 3-2

Gå för dig

1 Mosebok 12:14 – 13:4

Han färdades från lägerplats till lägerplats, från Negev ända till Betel, till den plats där hans tält tidigare hade stått mellan Betel och Ai  och där han förra gången hade rest ett altare.  Där åkallade Abram HERRENS namn.

 (1 Mos 13:3-4 SFB)

Hur vinner man seger i livets kriser? 

Det var hungersnöd i landet p.g.a. brist på regn. Det orsakades av synden hos de människor som bodde i den Eviges land. Det hade blivit intaget av Kenaans ättlingar. Hungersnöden tvingade vår fader Avraham att tillfälligt bosätta sig i Egypten där det fanns tillräckligt med betesmarker och livsmedel. När han kom dit togs Sara till hustru åt Farao. Inte bara Avrahams liv stod nu på spel utan den himmelska planen för Avrahams ättlingar var också väldigt nära att gå i kras. .

Vad gjorde vår fader i den situationen? Hur kunde han vinna seger i denna oerhörda prövning? Det finns tre sanningar som vi måste vara medvetna om för att kunna klara av livets kriser: 

  • Den Evige leder varje människas omständigheter.

  • Den Evige griper varje människas omständigheter som litar på honom.

  • Den Evige orsakar krissituationer för att slipa på varje människas själ för att producera en beprövad karaktär

Den Evige hindrade regnet att komma över landet för människorna var syndare. Bakom allt som sker i vår omgivning finns den Allsmäktiges hand. Han tillät att dessa omständigheter skapades för att tvinga Avraham att fara ner till Egypten. Vid det tillfället kunde Avraham välja mellan att klaga eller förtrösta. Han skulle kunna klaga på den perversa livsstilen hos landets invånare som hade orsakat den himmelska domen över atmosfären. Men i stället för att klaga vände han sig mot Egypten och sökte en tillfällig lösning på denna situation.

Det finns tillfällen då vi måste ta beslut som vi helst skulle vilja undvika, och p.g.a. omständigheterna är vi tvungna att göra saker som inte ligger i linje med våra ideal.

Men i himlen finns det en som är Mäktig och som leder människans steg, och Han ville att vår fader Avrahams fötter skulle trampa på Egyptens land, för i framtiden ville han ge hans ättlingar all mark som hans fötter hade beträtt. Den Evige hade planer som var mycket högre än vad Avraham kunde tänka sig vid det tillfället. Om han nu hade lagt sitt liv i den Eviges händer och den Evige hade lovat att beskydda och välsigna honom, då var han tvungen att ta hand om Avraham avinu ­ vår fader.

Själens oro vill kväva friden och skapa obehag och klagan i våra sinnen. Avraham var tvungen att lära sig att sätta sig över alla dessa känslor och lita på Honom som hade allt under kontroll.

När de kom till Egypten var de tvungna att gå igenom en prövning som var mycket större än hungersnöden i landet. Hans fru blev tagen ifrån honom och han riskerade att bli mördad. Vilken ångest kände inte Avraham när hans älskade blev tagen till Faraos palats för att bli hans hustru! Hade han en sömnlös natt? Ropade han till himlen för henne och för sig själv? Nu var hans och hennes liv i fara och den Eviges plan för deras liv höll på att gå i kras. Nu var det verkligen dags att ropa, gråta och utgjuta sin själ inför den Evige och lasta av sig all denna ångest. Eller kanske Avraham hade sådan förtröstan på den Evige att han kunde leva över denna fruktan och ångest utan att ropa till himlen? Jag tror inte det, för i fruktan för att dödas sa han en halvsanning när han försäkrade att Sara var hans syster. Hans fruktan gjorde att han inte var trogen sitt äktenskapsförbund och utsatte sin hustru för risk för äktenskapsbrott och en mycket farlig situation.

Avraham kämpade inte mot Farao. Han hade ingen möjlighet att hindra att Faraos tjänare tog Sara ifrån honom. När han såg hur myndigheterna missbrukade sin makt kämpade han inte mot dem i sin ilska, utan tog kontroll över sin vrede och frustration genom att se uppåt där det finns En som råder över omständigheterna. Jag tänker mig att Avraham tänkte: "Om den Evige har låtit oss komma in i denna situation, då är Han ansvarig för våra liv och tillräckligt mäktig för att ta oss ut ur detta."

Och den Evige var trogen och hjälpte dem som ropade till Honom utan att kämpa i sina egna krafter för att försöka ändra på de omständigheter som inte kunde ändras på ett naturligt sätt. Allt som händer i den naturliga världen är ett resultat av det som först har hänt i den osynliga världen. Därför valde Avraham och Sara att genom bön ändra på det som hände i den osynliga världen. De tog beslut om att lita på den Evige och på så sätt svarade Han genom att sända en himmelsk representant som förvandlade nederlaget till seger i ett ögonblick. Avraham och Sara kom oskadda i sina kroppar ut därifrån och dessutom fick de många rikedomar i Egypten.

Men den ångest deras själar hade gått igenom krävde ett nytt intimt möte med den Evige. Därför gav Avraham sig inte till ro förrän han hade kommit tillbaka till en av de platser där han haft ett sådant intimt möte med den Evige innan han for ner till Egypten. Utan avbrott gick han ända till det altare som fanns mellan Betel och HaAj. Betel betyder den Mäktiges hus och HaAj betyder ruinhögen. På den platsen hade Avraham tidigare fått ett innerligt möte med den Evige och nu hade han en längtan after att får fördjupa relationen med Honom, efter att ha kommit över en så djup kris i Egypten.

Jag tror att hans återförenande med den Evige innehöll två rop, tacksamhet för att ha blivit räddade och en mycket djup längtan av att få nya själskrafter.

Käre lärjunge till Jeshua, om du har lagt ditt liv i den Eviges hand, skall du veta att han har kontroll över alla omständigheter och allt som händer dig. Välj inte att klaga, lita enbart och ropa och sök en lösning från den Evige, och Han kommer att sända det du behöver, på sitt sätt och i sin tid. Du skall veta att allt, absolut allt det som händer dig finns inom hans plan för ditt liv och han tillåter det för att forma din karaktär och slipa din själ till fullmognad. Bli därför inte nedstämd, fortsätt att se uppåt och han kommer att göra sitt verk. Och när du väl har kommit över krisen, gå tillbaka till mötesplatsen. Det behöver du.

Må den Evige ge dig tålamod och glädje för att kunna komma segrande ur prövningen,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner