Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Lech lecha 3-5

Gå för dig

1 Mosebok 14:21 – 15:6

Men Abram svarade kungen i Sodom: "Jag lyfter min hand upp till HERREN, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik.

(1 Mos 14:22-23 SFB)

Finns det något viktigare än materiella vinster?

Med de 318 soldater som Avraham hade i sin personliga armé, hade han besegrat den tidens mäktigaste kungar. Med den Eviges hjälp hade han lyckats ta tillbaka alla krigsfångar, inklusive Lot, samt de materiella tillgångar som hade funnits i de fem städerna på slätten som hade blivit attackerade. Kungen i Sedom ­ Sodom ­ erbjöd vår fader de materiella tillgångarna som han hade tagit tillbaka i kriget, men Avraham vägrade på det bestämdaste att ta emot dem.

Varför var det så viktigt för Avraham avinu att inte ta emot något från kungen i Sedom? Var inte detta ett magnifikt tillfälle att föröka sina ägodelar?

För andra kanske detta erbjudande hade varit ett god sak och många hade tagit det som en stor välsignelse från den Evige. Men Avraham tänkte inte på det sättet. För honom var ett gott namn viktigare än goda vinster. För honom var det viktigare att inte bli manipulerad av människor än att få ut något av dem.

Dessa saker, som inte verkar ha så stor vikt, är primära för alla dem som vill bli godkända av den Evige.

Avraham älskade inte pengar. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Avraham älskade Honom som var Ägaren till himlar och jord och därför kunde Han anförtro honom så mycket rikedom för han visste att han inte skulle göra rikedomarna till en avgud. Pengarna är en god tjänare men en dålig herre. Om vi gör saker bara för pengarnas skull är vi slavar och avgudadyrkare, eftersom girighet är en form av avgudadyrkan. Avraham hade renat sitt hjärta från all form av girighet och avgudadyrkan.

Men i det här fallet var det inte fråga om girighet eller inte. Det var fråga om vad kungen i Sedom kunde säga om vår fader. Avraham kände till den ondska som fanns i hjärtat på Sedoms kung och hans medborgare. Han visste att hans tunga skulle kunna orsaka mycket skada. Han visste att hans motiv inte var rena och att han därför kunde manipulera sanningen så att hans namn löpte risken att bli nedsmutsat. "Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld." (Ords 22:1 SFB) Avraham misstänkte att kungen i Sedom skulle säga att han hade gjort honom rik, och på så sätt skryta på en rättfärdig mans bekostnad. "Om det inte hade varit för min skull så hade inte Avraham varit så stor. Det var jag som gjorde honom rik." Detta skulle skada vår fader Avrahams namn väldigt mycket. Dessutom skulle det skada den Eviges namn, vilket är mycket värre. Den Evige var ju den som hade gett vår fader framgång, inte människorna. Lovprisningen och tacksamheten för hans rikedom skulle enbart gå till Ägaren av himlar och jord, inte till en pervers kung.

Käre lärjunge till Jeshua, säg inte ja till alla erbjudanden som ser ut som välsignelser. Tänk efter både en och två gånger innan du tar emot pengar från någon. Det kan finnas manipuleringar och personliga intressen bakom erbjudanden, speciellt om de kommer från världsliga människor som kungen i Sedom. Skydda ditt namn och den Eviges Namn som du representerar. Det är bättre att bli utan en god lön än att förlora ett gott rykte. Den generöse får framgång.

Må den Evige hjälpa oss att vara goda förvaltare av hans Namn,

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner