Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Lech Lechà 3-6

Gå för dig

1 Mosebok 15:7 – 17:6

HERRENS ängel sade vidare: "Jag skall göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem." Sedan sade HERRENS ängel till henne: "Se, du är havande och du skall föda en son. Honom skall du kalla Ismael, ty HERREN har hört hur du har lidit.

 1 Mos 16:10-11 SFB

Är Jishmael en välsignelse eller en förbannelse?

I denna text finner vi ett uttryck som översatts som: ”Se, du är havande” – på hebreiska hinach harà הנך הרה. Det är exakt samma uttryck som finns i Domarboken 13:5a där det står skrivet om Simsons födelse: ”Ty se, du skall bli havande och föda en son” (SFB) Därför drar Rashi slutsatsen att det här inte är fråga om att Hagar redan hade blivit havande utan att hon skulle bli havande. Men säger inte Toràn tidigare att hon redan hade blivit havande? (v. 4) Jo, Hagar hade redan blivit havande tidigare. Detta gör att vi kan förstå texten som att Hagar hade fått missfall. Nu säger ängeln till henne att hon skall gå tillbaka till Sarà och underordna sig henne. På så sätt kunde hon bli havande igen.

Det är uppenbart att den Evige ville att Hagar skulle få en son genom Avraham avinu. Den Evige ville föröka hans ättlingar så att de inte skulle gå att räkna. De ättlingarna utgör idag det arabiska folket.

Också andra texter visar oss att Jihmaels (Ismaels) födelse och välsignelse är en del av den Eviges plan. Jishmaels födelse var inte en förbannelse utan en välsignelse. Avraham älskade sin son Jishmael och bad för honom inför den Evige. Den Evige svarade honom och lovade att välsigna honom som det står skrivet i 1 Mosebok 17:18, 20: ” Och Abraham sade till Gud: "Låt bara Ismael få leva inför dig!"… Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk.” (SFB)

Toràn uppenbarar väldigt klart att den Eviges önskan och plan är att välsigna och föröka Jishmael. Det är visserligen sant att förbundet inte blev upprättat med Jishmael utan med Jitschak och genom Jitschak kommer löftets säd, men det utesluter inte det faktum att Jishmael har en viktig roll i världen och speciellt i den sista tiden.

Det är också sant att araberna har skadat sin lillebror, det judiska folket, väldigt mycket och de fortsätter att göra det varje dag. Men vi måste förstå att bakom attackerna från araberna finns den Eviges hand. På grund av den synd som finns i det judiska folket använder den Evige araberna som våra fiender för att skada oss. Syftet med detta är att han vill att vi vänder om från våra synder och söker honom med hela vårt hjärta och hela vår kraft genom att uppfylla hans bud, så att det kan bli fred i israels land och i världen.

Araben fyller en gudomlig funktion. Nu använder den Evige honom för att fostra Sitt utvalda folk, men i framtiden kommer det att bli väldigt annorlunda. Det arabiska folket kommer att lämna sin falska gud och vända sig till den Sanne, Israels Elokim, judarnas Elokim, den Evige, himlarna och jordens Skapare, som slöt ett förbund med Jitschak. Genom att erkänna den välsignelse som kommer genom Jitschak, det judiska folket och Davids välsignade ättling, Messias Jeshua, kommer araberna att bli högt upphöjda och miljoner av dem kommer att få del av livet i den tillkommande världen, som det står skrivet i Jesaja 19:22-25: ” Så skall HERREN slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem. På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna HERREN tillsammans med assyrierna. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!” (SFB)

Hagar var egyptiska och kallas för ”egyptiskan” (21:9). Därför är Jishmael föreningen mellan Egypten och vår fader Avraham. Jishmaels ättlingar har blandat upp sig med andra folk och idag kan vi säga att det arabiska folket, med Egypten i spetsen, är Ishmaels ättlingar. När islam blir knäckt kommer Jishmael att ödmjuka sig och söka den Evige. Och han kommer att svara och säga: ”Egypten mitt folk”. Vilken underbar dag det kommer att bli!

Den Evige ville alltså ha ett stort folk av Jishmaels ättlingar, och därför sände ängeln Hagar tillbaka till Avraham och Sarà för att hon skulle bli havande igen och få en son, inte en löftesson, med helt klart, en son med mycket välsignelse.

Låt oss inte se araberna i deras nuvarande situation under islams förbannelse. Låt oss fästa vår blick på deras framtid när den Evige kommer att gripa in i arabvärlden på ett underbart sätt. Då kommer vi att klarare kunna se att Jishmaels födelse inte var ett misstag, utan en del av en gudomlig plan som är viktig för både den nuvarande och den tillkommande världen. Upphör inte att be för arabernas frälsning. Deras frälsning kommer från judarna (Joh 4:22).

Må du få se Israels fred och välsignelse över hela världen,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner