Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-1

På berget

3 Mosebok 25:1-13

Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt HERRENŠ Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen skall ni låta hornet ljuda över hela ert land. Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt.  (3 Mos 25:2, 8-10 SFB)

När blir nästa jubelår?

Det jubelår som Israels stat utropade 50 år efter sitt grundande var inte ett jubelår enligt Torán. Torán talar om en annan typ av jubelår när alla stammarna kommer tillbaka till sina arvedelar och landet upprättas till sitt ursprungliga stadium enligt de gränser som etablerades genom Moshč och intogs under ledning av Jehoshua.

Efter att de tio stammarna i norr blev landsflyktiga år 722 f.k.t. har det inte varit möjligt att fira jubelåret. Men sabbatsåren räknades under båda templens tid. Under det andra templets tid firade man inte jubelår, men man räknade dem.

Efter Jerushalajims förstörelse då den romerska diasporan började har man varken kunnat hålla eller räkna shmittā-år ­ sabbatsår ­ eller jovel-år ­ jubelår ­ i Israels land.

Enligt Maimonides (1137-1204) skulle man i framtiden börja räkna shmittā-år och jubelår vid det tredje återvändandet (från den romerska försingringen), på samma sätt som under det andra återvändandet under Esras tid.

År 1881-1882 (5642) inträffade den första aliján under det tredje återvändandet. Följande år räknades som det första året i sjuårscykeln för  sabbatsåren. Då inföll det första jubelåret under det tredje återvändandet år 1931-1932 (5692). Därefter kom ett jubelår år 1980-1981 (5741) och nästa blir 2029-2030 (5790).

Första året av Jeshuas offentliga tjänst 27-28 (3788), var ett sabbatsår, enligt gamla historiska källor. Han sa också själv att hans tjänst började under ett sabbatsår när han citerar Jesaja 61:1-2 i Lukas 4:16-21. Profetian i Jesaja 61 talar om att Messias skall komma under ett sabbatsår och ett jubelår.

Om hans första ankomst var under ett sabbatsår, är det mycket troligt att hans andra tillkommelse kommer ske under ett jubelår. Det är också möjligt att han kommer innan jubelåret för att etablera ordning i hela världen och upprätta det tolv stammarna så att det tusenåriga messianska riket kan börja vid nästa jubelår.

 

Tiden får visa om den räkning som började från och med 1882 (5643) är korrekt så att nästa jubelår infaller år 2029-2030 (5790), vilket i så fall kommer att bli början på det messianska riket.

 

Shavua tov,

 

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner