Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-2

På berget

3 Mosebok 25:14-18

Ni skall följa mina stadgar och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet. 

3 Mos 25:18 SFB

Vad är bästa skyddet mot fienden?

Det finns andliga lagar som den Evige har stadfäst för alla människor. En av de lagarna finns i denna vers. Om förbundsfolket är noga med att uppfylla stadgarna och hålla den Eviges lagar i praktiken, då kommer de att få skydd mot allt som kan skapa otrygghet. Denna lag är också tillämpbar för resten av folken och för grupper av människor och till viss grad också individuellt. Den som lyder blir beskyddad och kan leva trygg i landet.

Därför är det viktigare att skydda sin själs förhållande till den Eviges bud och hålla dem för att kunna sova gott utan att frukta denna världens faror, än att mödosamt söka efter allt som skulle kunna ge oss trygghet. Den som litar på den Evige och är trogen honom kommer att bli beskyddad, och om något ont händer, är det för att den Evige har ett gott syfte med det.

Käre messiaslärjunge, var lydig så får du bo i trygghet i ditt land.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner