Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-3

På berget

3 Mosebok 25:19-24

så må ni veta att jag skall befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år. 

3 Mos 25:21 SFB

Hur räknas åren?

Josua började räkna åren fram till jubelåret 14 år efter att ha gått över Jordan. 17 jubelår räknades fram till den babyloniska fångenskapen. Det första templet varade 410 år och blev förstört av Babylon år 586 f.v.t. ett år efter ett sabbatsår.

När Esra kom till Jerusalem sju år efter att det andra templet byggts började en ny räkning. Det andra templet varade 420 år och blev förstört av Rom år 70 v.t.

När rabbinerna började räkna åren i landet efter den första aliján år 1881-1882 utropade de år 1888-1889 (5649) som ett sabbatsår. Det senaste sabbatsåret var 2007-2008 (5768).

Det året var det flera reportage om hur den Evige hade skyddat dem som höll reglerna när det gäller shmittá-året i Israel. Bananer och potatis förstördes av frost utom på de åkrar som ägdes av dem som underordnade sig den rabbinska räkningen och höll sabbatsåret.

På denna webbsida kan man läsa om detta och se fotografier från ett under:

www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/2545.

Detta bekräftar att himlen respekterar den rabbinska shmittá-räkningen och att den Evige sänder välsignelse över dem som håller lagarna för sabbatsåret.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner