Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-4

På berget

3 Mosebok 25:25-28

När din broder råkar i fattigdom och säljer sin egendom, då skall hans närmaste släkting komma för att lösa det hans broder försålt. 

3 Mos 25:25 Åkeson

Vem är Adams närmaste släkting?

Återlösning är den handling som återupprättar ursprungsstadiet hos någon som råkat i olycka. Adam förlorade rätten till sin arvslott i paradiset genom den synd han begick. För honom fanns det ingen möjlighet att få tillbaka den igen.

HaShem hade en plan, att sända Adams närmaste släkting för att återlösa honom så att han på nytt kan komma och ta paradiset i besittning. Vem är den närmaste släktingen?

Den andra människan.

"Han svarade honom: "Sannerligen säger jag dig idag: du skall vara med mig i paradiset."" (Luk 23:43 1917 reviderad)

"Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." (Upp 2:7b SFB)

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner