Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-6

På berget

3 Mosebok 25:39-46

Och även främlingars barn, som bo hos eder, av dem mån I köpa och av deras släkt, som äro hos eder, och som de hava avlat i edert land; och de skola vara eder egendom. Och I skolen lämna dem i arv åt edra barn efter eder till egendomsarv; dem mån I hava till slavar i tidsåldern. Men över edra bröder, Israels barn, skall ingen råda över den andre med stränghet.

3 Mos 25:45-46 Åkeson

Är det inte en lag för alla?

Denna text visar att olika typer av främlingar kan bo bland Israels söner och döttrar.

Å ena sidan lär Toràn att det är en enda lag för den infödde som för främlingen (2 Mos 12:49; 3 Mos 24:22; 4 Mos 15:15-16, 29), men å andra sidan finns det olika regler för den infödde och för främlingen.

Den infödde får inte äta kött av självdöda djur, men främlingen får det (5 Mos 14:21). Denna text säger att slavarna som Israels söner har skaffat sig av främlingarnas barn som bor bland dem får vara deras egendom för alltid, men Israels söner som har sålts som slavar måste bli frisläppta vid sabbatsåren och jubelåren.

När är det då samma lag för främlingen som för den infödde? Eller, för vilken typ av främling gäller samma lag som för den infödde?

Svaret är: när främlingen officiellt har konverterat till att bli en del av omskärelseförbundet gäller samma lag för honom som för de infödda i Israel. Det är bara de främlingar som är inom det kroppsliga omskärelseförbundet som är skyldiga att hålla alla lagens bud, som rav Shaul också undervisar i Galaterbrevet 5:3: "Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen." (SFB)

En främling som bor i Israel är inte skyldig att hålla hela Moshés lag. Bara den främling som har gått in i köttets omskärelseförbund befinner sig inom den kategori om vilka Toràn säger: ”Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för främlingen som bor hos er.”

Om en främling som bor i Israel inte är skyldig att hålla hela Moshès lag, hur mycket mindre då de som inte bor i Israel!

Käre messiaslärjunge, låt dig inte bedras av dem som propagerar en enda lag för judar och hedningar som har tagit emot liv i Messias. De skapar förvirring bland de inympade och uppror mot de judiska myndigheterna och lägger på dem som inte är kallade att vara judar ett ok som inte är för dem.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner