Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-7

På berget

3 Mosebok 25:47 ­ 26:2

Mina sabbater skall ni hålla, och för min helgedom skall ni ha vördnad. Jag är HERREN. 

3 Mos 26:2 SFB

När börjar det sjunde tusenåret?

Den Evige säger att den sjunde dagen, sabbaten, är hans. Lördagen är Herrens dag. De sju veckodagarna är profetiska tecken som talar om världshistorien.

Talmud lär (Sanhedrin 97a, 97b) med utgångspunkt från Hosea 6:2, Sakarja 14:9, Psalm 90:4 och Psalm 92:1 att världshistorien skulle ha 2000 år av oordning, 2000 år av Torá, 2000 år för den messianska tidsåldern och 1000 år av frihet och därefter blir världen förnyad.

Det ger oss en vink om att Messias kommer tillbaka 2000 efter hans första uppenbarelse. När han kom för första gången hade det gått fyra dagar i världshistoriens vecka, d.v.s. 4000 år. Då var det två dagar kvar till vilodagen, det vill säga 2000 år fram till det messianska tusenårsriket. Det är skillnad mellan den messianska tidsåldern och det messianska riket.

I Psalm 90:4 och 2 Petrus 3:8 står det skrivet: "Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går, de är som en nattväkt." … "Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag." (SFB)

Den första uppståndelsen kommer att ske efter två dagar, d.v.s. 2000 år efter Messias första ankomst, som det står skrivet i Hosea 6:2: "Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte." (SFB)

När Jeshua började att predika omkring år 27 (Dan 9:25-26) sa han att tiden var inne (Mar 1:15; Gal 4:4). Som jag förstår det talade han om de 4000 år som hade gått sedan Adam samt början av den messianska tidsåldern.

Den 24/11 år 29 k.t. (3790) blev det en total solförmörkelse i Israels land och strax efter, den 9/12 samma år blev det en månförmörkelse då halva månen vändes i blod. Två tusenårsdagar senare kommer vi fram till år 2029 (5790), som motsvarar ett jubelår enligt den beräkning som vi nämnde i Mannat 32-1.

Enligt profeten Joel 2:30-31 måste solen vändas i mörker och månen i blod innan den Eviges dag kommer.

Genom astronomiska datorprogram kan vi räkna ut framtida solförmörkelser som åtföljs av månförmörkelser då månen blir röd och som syns från Israel. Den första kommer att ske den 2/8 år 2027 (5787) omkring kl 13 då det blir en total solförmörkelse över Marocko, Spanien, Algeriet, Libyen, Egypten, Saudiarabien, Jemen och Somalia. Den kommer att synas delvis i Afrika, Europa, Mellanöstern, västra och södra Asien. I Jerusalem blir den nästan total. Solen vänds då i mörker. Det är då 2000 år sedan Jeshua började sin offentliga tjänst.

Därefter blir det tre på varandra synliga månförmörkelser i Israel. Den första, som infaller den 6/7 år 2028 (5788), kommer att vara obetydligt synlig från Jerusalem. Däremot, under följande år, som är ett sabbatsår, blir det två viktiga månförmörkelser i Israel. Omkring kl 19 den 31/12 år 2028 (5789) blir det en total månförmörkelse över Jerusalem då månen helt vänds i blod. Den 26/6 år 2029 (5789) blir det nästan en hel månförmörkelse, då månen nästan helt vänds i blod.

       

Profeten sa att den Eviges dag kommer efter detta fenomen. Det pekar också fram mot år 2029 (5790).

Om denna beräkning är rätt är det möjligt att år 2029 (5790) blir år 6001 från Adam, när det messianska riket kommer att upprättas på jorden.

Enligt den rabbinska räkningen blir det år 5790, vilket ger en skillnad på 211 år. Denna skillnad beror på att rabbinerna räknar med att Israels söner och döttrar var i Egypten under 210 år, medan Torán talar om 430 år (2 Mos 12:40), vilket ger en skillnad på 220 år (430 ­ 210 = 220), och dessutom är årsräkningen under Persernas världsrike osäker.

Det judiska året 5790 börjar den 10/9 2029.

Blir det då Jeshua kommer tillbaka? Det vet jag inte. Det är möjligt att han kommer tidigare för att förbereda allt så att riket kan upprättas vid den tidpunkten. Det intressanta är att genom jubelårsberäkningen och de två sista tusenåren från Messias första ankomst samt tecknen i solen och månen, har vi tre vittnen som säger samma sak. Alla pekar fram mot år 2029.

Det är möjligt att dessa vittnen inte talar om det sjunde tusenåret och därför låter jag var och en av er välja fritt om ni vill tro detta eller inte och ansvaret att fortsätta att undersöka om det ligger till så här eller inte.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner