Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeChukotai 33-1

I mina stadgar

3 Mosebok 26:3-5

Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden skall hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka till såningstiden, och ni skall ha bröd nog för att äta er mätta och ni skall bo trygga i ert land. 

3 Mos 26:3-5 SFB

Vad är det som skapar ekonomisk framgång?

Ekonomisk framgång skapas i första hand inte av att man är flitig i sitt arbete, även om det är en av de viktigaste vägarna till att få försörjning och materiella tillgångar. Ekonomisk framgång skapas i första hand inte genom att man ger tionde, även om det är en nyckel till att få en öppen himmel över sitt liv och sin ekonomi. Ekonomisk framgång skapas i första hand inte av att tro på löftena och proklamera dem med sin mun, trots att det kan vara en hjälp till att aktivera den Eviges välsignelser. Ekonomisk framgång skapas i första hand inte av att ge pengar till välgörenhet, trots att det kan generera välsignelser.

Ekonomisk framgång skapas genom att vandra i den Eviges stadgar och hålla hans bud och följa dem.

Om du vill ha ekonomisk framgång, var lydig.

Shavua tov - god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner