Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeChukotai 33-2

I mina stadgar

3 Mosebok 26:6-9

Och jag skall ge frid i landet, ni skall få ro och ingen skall förskräcka er. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd skall gå fram genom ert land. 

3 Mos 26:6 SFB

Vem kan lägga sig utan att vara rädd?

Det hebreiska ord som översatts som ”ni skall få ro” – u-sh’chavtem, ושכבתם  – betyder ordagrant “och ni skall lägga er”. Att kunna lägga sig i frid och sova i frid utan ångest och rädsla är en stor välsignelse.

Människan sover omkring en tredjedel av sitt liv. Det betyder att den som är 30 år gammal har legat omkring 10 år i sängen. Den som är 60 år har tillbringat omkring 20 år av sitt liv i sängen.

Den tid på natten vi ligger ner är väldigt viktig. Den Evige har skapat sömnen för att hjälpa människan att fungera ordentligt både psykiskt och fysiskt. Rubbningar i sömnen ger många negativa effekter och i extrema fall kan det vara dödligt.

Enligt denna text är förmånen att kunna lägga sig i ro ett resultat av att man lyder buden.

”I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet.” (Ps 4:9 SFB)

Om du vill sova gott, lyd Torán.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner