Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeChukotai 33-5

I mina stadgar

3 Mosebok 27:16-21

Om någon helgar åt HERREN ett stycke åker av den egendom han ärvt, skall du bestämma dess värde efter utsädet på den. Varje homer utsäde skall motsvara femtio siklar silver.

3 Mos 27:16 SFB

Vilket samband finns det mellan jubelåret och templet?

Värderingen av en åker som avskiljs åt den Evige görs i förhållande till hur mycket säd som behövs för den. En chomer korn חמר  – som motsvarar 246,2 liter, var värt 50 siklar silver. En mark som krävs för en chomer är i storleksordningen 75000 kvadratalnar, eller omkring 1,77 hektar. Priset för varje chomer berodde på hur många år det var kvar till nästa jubelår. De 50 siklarna silver var priset under det första året av jubelårsberäkningen. För varje år sänktes priset en sikel. För att kunna återlösa åkern var alltså 50 silversiklar det maximala priset man kunde betala för varje chomer säd som åkern behövde.

När kung David ville köpa Araunas tröskplats för att där kunna bygga templet gav han honom 50 siklar silver, samma pris som Torán sätter för att återlösa en åker som är stor nog att besås med en chomer kornsäd i förhållande till jubelåret. På så sätt finns det ett samband mellan marken där de båda templen byggdes och jubelåret.

50 silversiklar är också värderingen av själen hos en man mellan 20 och 50 år (3 Mos 27:3). Dessutom är det priset som Torán fastställer för att kunna gifta sig med en jungfru (5 Mos 22:29).

Skrifterna upprättar alltså ett intimt samband mellan en man mellan 20 och 50 år, landet, templet, jubelåret och en jungfru.

Allt detta talar om Messias andra ankomst. Jeshua var en man mellan 20 och 50 år gammal när han fullbordade det verk som Fadern hade befallt honom. När han kommer tillbaka blir landet återupprättat, templet återuppbyggt, jubelåret firat och bruden tagen.

Välsignad vare den Evige för hans uppenbarade hemligheter!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner