Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach Lechá 37-1

Sänd för dig själv

4 Mosebok 13:1-20

av Efraims stam: Hosea, Nuns son… Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua. 

4 Mos 13:9, 17b SFB

Vad finns det för relation mellan Messias och Efrajim?

Jehoshua (Josua) är den långa formen av namnet Jeshua (eller Yeshua). Moshè visste profetiskt att Messias namn skulle bli Jehoshua/Jeshua och därför satte han det namnet på den som skulle bli hans efterträdare. Denne Jehoshua kom från Efrajims, Josefs sons, stam. Detta är ett profetiskt tecken på att Messias skulle vara Josefs son och uppfylla uppgiften som den lidande Messias för att sedan bli upphöjd på ett liknande sätt som Josef i Egypten.

Samtidigt ser vi här ett intressant samband mellan Messias och Efrajims stam, som representerar Israels kringspridda och förlorade stammar. En del av Messias uppgift är att representera och upprätta dessa förlorade stammar (Jes 49:6).

Från och med hans första ankomst har Messias arbetat med att upprätta de förlorade stammarna på ett andligt sätt. De tio förlorade stammarna finns uppblandade bland hedningarna. När därför hedningarna tar emot frälsningen och börjar lyda de sju bud som gäller för Noachs ättlingar, får de himmelskt medborgarskap och på så sätt blir Efrajim upprättad i himlen och får en väldigt hög status.

Trots det blir inte de hedningar som genom frälsningen kommer in i Messias, och som representerar Efrajim, inympade i det Israel som finns på jorden och därför kan de inte kalla sig för israeliter eller ersätta det judiska folket. De är ett folk åt den Evige sammansatt av rättfärdiga bland nationerna, men de är inte den Eviges folk i bemärkelsen (det fysiska omskärelse-) förbundets folk. De är inte heller skyldiga att hålla alla de bud som gäller för de omskurna.

Den slutliga och fullständiga fysiska upprättelsen av de förlorade stammarna är reserverad till Messias andra tillkommelse. Då kommer, så vitt jag förstår, Efrajims fysiska ättlingarna som finns bland folken ­ som inte har blivit förvandlade till odödliga genom uppståndelsekraften ­ att utpekas och utväljas av Messias till att komma in i omskärelseförbundet och bli en del av det fysiska folket Israel. På så sätt blir stammarna upprättade på ett fysiskt sätt. Dessa israeliter blir dödliga.

På så sätt ser vi att Efrajims upprättelse genomförs i två nivåer, först på ett andligt sätt, genom hjärtats omskärelse hos hedningarna som tar emot Messias, och i andra hand med den jordiska upprättelsen av de förlorade stammarna med den kroppsliga omskärelsen och föreningen med det fysiska Israels folk på jorden.

De rättfärdiga bland folken som nu är medborgare i himlen kommer inte att bli en del av dem som fysiskt upprättas av stammarna eftersom de vid Messias återkomst blir förvandlade till odödliga och kommer att regera över på jorden över de dödliga.

Det är så jag förstår Skrifterna.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner