Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach lechá 37-2

Sänd för dig själv

4 Mosebok 13:21 ­ 14:7

Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sade: "Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män…  och sade till hela Israels menighet: "Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. 

4 Mos 13:33, 14:7 SFB

Hur ser du på det som finns framför dig?

Det man ser avgör ens tal, beslut och uppförande. Människans andliga syn avgör hur hennes framtid kommer att se ut. De tolv spejarna såg samma land, samma städer och samma invånare, men de reagerade på två helt skilda sätt inför det de såg. Det viktiga är inte vad man har framför sig utan hur man reagerar inför det.

Trots att de tio spejarna såg det underbara landet, blev deras själar invaderade av problem- och omöjlighetstänkande och de kunde inte tro på möjligheten att vinna seger över dessa stora folk och inta dessa starkt befästa städer. Orsaken var att de inte ville tro på den Evige.

Men två spejare hade en annan ande och såg samma saker på ett annat sätt. De hade lärt sig av det som hände i Egypten och i öknen. De visste att de hade en mäktig Gud och de trodde på hans löften. De såg den synbara verkligheten och de såg också den osynliga verkligheten. Visst var Anaks avkomlingar jättar, visst hade städerna jättehöga murar, men den Allsmäktige är mycket större och han var med dem. De tio spejarna såg sakerna nerifrån men de två spejarna såg dem uppifrån.

Det finns två röster, det omöjligas röst, som talar om allt enbart utifrån ett naturligt perspektiv, och det möjligas röst, som talar om saker med utgångspunkt från den Eviges kraft och löften. Som vi lyssnar så kommer vi att tro. Om vi bara ser och lyssnar på sakerna från det naturliga perspektivet kommer vi att handla på ett naturligt sätt och bara få naturliga resultat. Men om vi ser och lyssnar på det som de gudomliga löftena lär oss kommer vi att handla på ett naturligt sätt och få himlens hjälp så att våra naturliga handlingar påverkas av det övernaturliga och förvandlas till något övernaturligt.

Det sätt vi hör på är avgörande för vår tro. Enligt hur vi ser saker och ting kommer det att ske oss.

Käre messiaslärjunge, lär dig att se på saker och ting med andens ögon, uppifrån. Observera den fysiska verkligheten men stanna inte där. Observera och lyssna på det som himlen säger, för i himlen finns den som har makt över jorden och makt att förvandla det jordiska. Lär dig att samarbeta med himlen så kommer du att få se hur den Eviges löften förmår att förvanda den jordiska situationen enligt det som finns i himlen.

"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam."

Ef 1:18-19 SFB

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner