Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach Lechá 37-3

Sänd för dig själv

4 Mosebok 14:8-25

Nej, låt nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du själv har sagt: HERREN är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse, men låter inte någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet. Förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit.

4 Mos 14:17-19 SFB

Vem är starkast, den som straffar eller den som förlåter?

Moshé bad den Evige att göra sin kraft större och visa sin barmhärtighet i stället för att handla med sin stränga rättfärdighet. Vad har barmhärtighet och förlåtelse att göra med kraft? Vore det inte en större kraftmanifestation att utplåna folket i ett ögonblick?

Denna text lär oss att den Evige behövde använda mer kraft för att visa barmhärtighet och förlåtelse än för att straffa.

Så är det också för människan. Det är lättare att handla med känslor av vrede och förtörnelse inför orättfärdigheten och synden än med barmhärtighet och förlåtelse. Det krävs mer kraft att förlåta än att hämnas. Den som kan förlåta är mäktigare än den som kräver en rättfärdig dom.

Låt den Eviges exempel vara din levnadsregel. Låt honom ge styrka åt ditt inre och låt barmhärtigheten triumfera över domen i ditt förhållande till nästan.

Den som vet att förlåta är mäktig!

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner